Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 5, Resor och transporter: förr, nu och framtiden

Skapad 2019-03-18 12:18 i Hertingsskolan Falkenberg
Förr var det svårt att ta sig fram genom skogar och över berg då vägarna oftast var dåliga eller obefintliga. Idag reser vi mer än någonsin, våra vägar, bilar, båtar och flygplan har blivit snabbare, större och säkrare. Hjulet har inte alltid funnits.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur skedde transporter innan hjulet var uppfunnet? Jämför på vilket sätt vi reser idag och hur man reste förr innan det fanns bilar, flyg, buss och tåg.

Vad finns behov av nu och i framtiden? Vad kommer att uppfinnas i framtiden?

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

 • Känna till hur transporter skedde innan hjulet uppfanns.
 • Ha kunskap om hjulets och löpande bandets uppkomst.
 • Känna till hur järnvägar, sjöfart och flygtrafiken utvecklades.
 • Vara medveten om resor och transporters inverkan på miljön.
 • Känna till lite om framtidens teknik, exempelvis robotar.
 • Ha kunskap om tekniska förändringar över tid.
 • Kunna använda dig av ämnesspecifika ord, såsom exempelvis konstruktioner, rallare, styrbord, babord, kollektivtrafik och innovationer.

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning

Diskussioner

Film

Genomförande och dokumentation av uppgifter.

Debatter om transportsätt.

Skriva om en framtida uppfinning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: