👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-03-19 10:57 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Medeltiden - - År 1050-1523.
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden och kyrkor. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet förändring från 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Begrepp:

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Mål för arbetet med Medeltiden 
Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur länder och städer i Norden började växa fram.

* Viktiga begrepp.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Övergripande kunskap om medeltiden. 

 

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

- Se filmer, delta i gemensamma diskussioner, genomgångar,  läsa i faktaböcker och tankekartor. 

 

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du har gällande dina arbeten.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna samt genom dina egna arbeten om Medeltiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  7-9

Matriser

SO
SO matris år 4-6, grundsärskola

Eleven har deltagit
E
C
A
Hemmortens historia
Du kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Kristendomens betydelse i Sverige
Du kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskrivakristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskrivakristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Världsreligioner
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** Du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på **någon** likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för Du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för Du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.

SO
So matris 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Historiska händelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden medeltid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden medeltid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden medeltid till frihetstid.
Religionens betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Världsreligioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.