👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blomring

Skapad 2019-03-19 15:22 i Dackeskolan Mjölby
Hantverk 3 Guldsmed
Gymnasieskola Hantverk
Tillverkning av en blomring i rött och vitt guld. Syftet med kursen är att du som elev ska använda de kunskaper du har och vidareutveckla dem inom sågning, filning, lödning, ytfinish samt vidareutveckla ditt kunnande genom att göra ajourer, gänga, forma samt sätta ihop detaljer i mer komplicerade lödningar.

Innehåll

 

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat

Områden

Starttid

Början av januari

Det här ska jag lära mig Det här ska jag göra

Korgen

Du ska lära dig att göra en korg till blomringen.

 

Du ska såga ut en korg i 18 karats rödguldsplåt.

Ringskena

Du ska lära dig att göra en ringskena till blomringen.

Du ska valsa plans enligt beskrivningen på ritningen.

Kulor

Du ska lära dig att göra kulor till blomringen.

Du ska smälta 18 karats rödguld. 

Blomblad större

Du ska lära dig att tillverka, bocka, större blomblad till blomringen.

Du ska såga mäta och såga ut en blombladsform av 18 karats vitguldsplåt enligt ritning.

Blomblad mindre

Du ska lära dig att tillverka, bocka, mindre blomblad till blomringen.

Du ska såga mäta och såga ut en blombladsform av 18 karats rödguldsplåt enligt ritning.

Trådfattning

Du ska lära dig tillverka en trådfattning till blomringen

Du ska löda ihop en trådfattning av 18 karats vitguldstrådar, 

Gängning

Du ska lära dig att gänga ett stift .

Du ska ta en tråd i 18 karats rödguld, gänga det och löda det på korgen.

 

Yta

Du ska lära dig att gör en fin yta.

Du ska göra en fin yta på alla delar, slipa och polera och sedan sätta ihop det.

Uppgifter

  • Blomringen

Matriser

Hav
Hantverk 3

Jag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Planerar och organiserar
Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner
Med hjälp av läraren eller en kompis räknar jag ut hur mycket material jag behöver för att göra hela uppgiften. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis räknar jag ut hur mycket material jag behöver för att göra hela uppgiften. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis räknar jag ut hur mycket material jag behöver för att göra hela uppgiften. Jag hjälper även andra med denna del av uppgiften. Med mycket gott handlag
Korgen
Färdigheter i att utföra rittekniker. Formlära och kunna använda den under skapande-processen.
Med hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och mäter jag ut måtten. Sedan sågar jag ut korgen, först i mässing, sedan i guld. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och mäter ut måtten. Sedan sågar jag ut korgen, först i mässing, sedan i guld. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och mäter ut måtten. Sedan sågar jag ut korgen, först i mässing, sedan i guld. Jag hjälper även andra med denna del av uppgiften. Med mycket gott handlag
Ringskena
Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Med hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och valsar skenan, stämplar, böjer ihop och löder den med rätt lod. Sedan formar jag (sågar upp), med hjälp, skenan enligt ritning. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och valsar skenan, stämplar, böjer ihop och löder den med rätt lod. Sedan formar jag (sågar upp), utan hjälp, skenan enligt ritning. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och valsar skenan, stämplar, böjer ihop och löder den med rätt lod. Jag hjälper även andra med denna del av uppgiften. Sedan formar jag (sågar upp), utan hjälp, skenan enligt ritning. Med mycket gott handlag
Kulor
Med hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut material, vikt, och smälter kulor så de passar i storlek och löder dem på ringskenan. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut material, vikt, och smälter kulor så de passar i storlek och löder dem på ringskenan. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut material, vikt, och smälter kulor så de passar i storlek och löder dem på ringskenan. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Blomblad större Vitguld
Med hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Med hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Blomblad mindre Rödguld
Med hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Med hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Trådfattning
Med hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut vg. trådarna, placerar dem på kolet och löder med rätt lod för att sedan löda dem på rg. Blomman. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut vg. trådarna, placerar dem på kolet och löder med rätt lod för att sedan löda dem på rg. blomman. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut vg. trådarna, placerar dem på kolet och löder med rätt lod för att sedan löda dem på rg. blomman. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Gängning
Med hjälp av läraren eller en kompis gängar jag tråden och trådfattningen. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gängar jag tråden och trådfattningen. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gängar jag tråden och trådfattningen. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Yta
Med hjälp av läraren eller en kompis gör jag en yta som krävs för att produkten ska bli klar. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gör jag en yta som krävs för att produkten ska bli klar. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gör jag en yta som krävs för att produkten ska bli klar. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag

Hav
Blomring

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planerar och organiserar
Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
Med hjälp av läraren eller en kompis räknar jag ut hur mycket material jag behöver för att göra hela uppgiften. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis räknar jag ut hur mycket material jag behöver för att göra hela uppgiften. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis räknar jag ut hur mycket material jag behöver för att göra hela uppgiften. Jag hjälper även andra med denna del av uppgiften. Med mycket gott handlag
Utför rittekniker.
Korgen Färdigheter i att utföra rittekniker. Formlära och kunna använda den under skapande-processen.
Med hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och mäter jag ut måtten. Sedan sågar jag ut korgen, först i mässing, sedan i guld. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och mäter ut måtten. Sedan sågar jag ut korgen, först i mässing, sedan i guld. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och mäter ut måtten. Sedan sågar jag ut korgen, först i mässing, sedan i guld. Jag hjälper även andra med denna del av uppgiften. Med mycket gott handlag
Arbetsmiljö och säkerhet.
Ringskena Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Med hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och valsar skenan, stämplar, böjer ihop och löder den med rätt lod. Sedan formar jag (sågar upp), med hjälp, skenan enligt ritning. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och valsar skenan, stämplar, böjer ihop och löder den med rätt lod. Sedan formar jag (sågar upp), utan hjälp, skenan enligt ritning. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis läser jag ritningen och valsar skenan, stämplar, böjer ihop och löder den med rätt lod. Jag hjälper även andra med denna del av uppgiften. Sedan formar jag (sågar upp), utan hjälp, skenan enligt ritning. Med mycket gott handlag
Ny aspekt
Kulor
Med hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut material, vikt, och smälter kulor så de passar i storlek och löder dem på ringskenan. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut material, vikt, och smälter kulor så de passar i storlek och löder dem på ringskenan. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut material, vikt, och smälter kulor så de passar i storlek och löder dem på ringskenan. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Ny aspekt
Blomblad större Vitguld
Med hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Med hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Ny aspekt
Blomblad mindre Rödguld
Med hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Med hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis ritsar jag upp och sågar ut blomman. Utan hjälp av läraren eller en kompis kupar jag den sedan enligt anvisningarna på ritningen. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Ny aspekt
Trådfattning
Med hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut vg. trådarna, placerar dem på kolet och löder med rätt lod för att sedan löda dem på rg. Blomman. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut vg. trådarna, placerar dem på kolet och löder med rätt lod för att sedan löda dem på rg. blomman. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis mäter jag ut vg. trådarna, placerar dem på kolet och löder med rätt lod för att sedan löda dem på rg. blomman. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Ny aspekt
Gängning
Med hjälp av läraren eller en kompis gängar jag tråden och trådfattningen. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gängar jag tråden och trådfattningen. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gängar jag tråden och trådfattningen. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag
Ny aspekt
Yta
Med hjälp av läraren eller en kompis gör jag en yta som krävs för att produkten ska bli klar. Med visst handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gör jag en yta som krävs för att produkten ska bli klar. Med gott handlag
Utan hjälp av läraren eller en kompis gör jag en yta som krävs för att produkten ska bli klar. Jag hjälper även andra med denna uppgift. Med mycket gott handlag