Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Abrahamitiska religionerna

Skapad 2019-03-19 15:37 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Religionskunskap
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att bli experter på de Abrahamitiska religionerna genom att fördjupa oss i de olika (Judendom, Islam, Kristendom) och göra jämförelser mellan: - Ledare samlingslokal - Centrala tankegångar - Högtider - Ritualer och levnadsregler - Övrigt

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "puls religion". 

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar, svara på frågor till läromedlet och se på  filmer.

Dessutom tränar du på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord och återberätta fakta.

Du kommer att bli indelad i en av tre expertgrupper: Judendom, Islam, Kristendom

 

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att göras under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. 

Tillsammans med din expertgrupp ska ni ta fram fakta och ta med till din hemgrupp och presentera ditt område för övriga medlemmar i din specifika religionsgrupp.

Avslutas med presentation för övriga klassen.

 

Tidsram

Arbetet beräknas att fortgå under fem veckor.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. 

Din del av den den muntliga redovisningen.

Dina svar på det avslutande provet som fokuserar på likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: