Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle vt-åk 3

Skapad 2019-03-20 14:24 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska tillsammans lära oss mer om vad ett samhälle är och olika viktiga samhällsfunktioner. Eleverna ska få lära sig mer om olika yrken i sitt närområde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska:

* Få en förståelse för vad är ett samhälle är och viktiga samhällsfunktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera. 

* Få fördjupa sig i några viktiga funktioner som polis, räddningstjänst, sjukvård och skola. 

* Få samtala om olika yrken och se vilka yrken som finns i närområdet. 

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

- Ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner och några olika yrken.

- Förklara varför samhällsfunktioner finns.

- Redovisa en intervju med en vuxen om dess yrke.

 

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt löser olika uppgifter kopplade till området.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer börja med att prata om vad vi redan vet om området, vad vi vill veta och hur vi kan ta reda på det. Vi kommer under arbetets gång bland annat:

Kolla på bilder och prata om vad ett samhälle är och vad som finns i ett samhälle till exempel Långås.

Se på film om olika samhällsfunktioner; polis, ambulans, brandkår och skola. Till filmerna kommer eleverna få skriva faktatexter på iPads, två och två.

Diskutera och samtala kring olika frågeställningar som: vilka yrken tycker du är viktiga, vilka yrken finns här i Långås och vilka yrken de känner till.

Intervjua en vuxen om dess yrke och redovisa intervjun.

Göra en plansch i Piccollage över sitt drömyrke.

Skriva en berättelse om ett yrke.

Dessa frågor vill eleverna ha svar på: Hur skapades de olika funktionerna (historien bakom), Poliser - hur fångar de tjuvar? Varför har de så mycket utrustning? Skjuter de ofta med sitt vapen?, varför har man en brandstång? Hur jobbar brandmän? Hur ser det ut i en polisbil? Vad händer när dem får larm? Hur fungerar 112 växeln? Hur ser det ut i ett fängelse?

Vi lämnar våra frågor till en polis som besvarar dessa.

 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: