Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WCP - World´s Children´s Prize

Skapad 2019-03-21 10:05 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
WCP - World´s Children´s Prize är ett program där man arbetar med barnens rättigheter i världen. Vi får ta del av tre barnrättshjältar som hjälper utsatta barn i olika delar i världen.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Geografi Svenska som andraspråk
WCP - ett arbete mot en bättre värld för alla!

Innehåll

Arbetsgång:

  • 8 st barnrättshjältar
  • 6a/6b har delats in i grupper om 4 och skriver om en hjälte i sin grupp.
  • Hitta information om sin hjälte. 
  • Powerpoint och plansch ska göras.

 

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra och ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

 

Centralt innehåll:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter.
  • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Informationssökning i några olika medier och källor.

 

Kunskapskrav:

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: