Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellprojekt åk 8 (med matris)

Skapad 2019-03-21 13:00 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Novellprojekt i åk 8 som avslutas med en novelltävling!

Innehåll

VAD SKA VI ARBETA MED OCH VARFÖR (SYFTE)

Syftet med arbetsområdet är att lära känna en världsomspännande genre och utveckla läsförståelsen till en mer avancerad nivå. Ni känner till berättarkurvan och har arbetat med att skriva inledning, handling och slut. Nu är det dags att ta både läsningen och skrivandet vidare - att upptäcka sådant som tillbakablickar, parallellhandling och mer krävande läsning mellan raderna. Här gäller det att göra inferenser! (koppla ihop olika delar av texten samt till själv, andra texter, samhället och världen). 

I slutet av projektet kommer ni att skriva egna noveller samt tävla om fina priser i en novelltävling!

 

Ni kommer tillsammans att nominera noveller i kategorierna:

 • Den bästa novellen
 • En inledning som tar en med storm
 • Ett slut som förbluffar
 • Ett rikt, målande och uttrycksfullt språk
 • Ett budskap som berör
 • Förmåga att locka till skratt eller gråt

Sex stycken har chans att vinna, och kanske blir det just din novell som tar hem priset i en av kategorierna? 

 

HUR SKA VI ARBETA?

 • lärarledda genomgångar
 • studifilmer (novell 1 och 2)
 • läsa och analysera noveller (innehåll, form, språk) – enskilt, par, alla, skriftligt och muntligt.
 • skriva en egen novell
 • ge och ta emot kamratrespons
 • novelljuryarbete för att kora: ”den bästa novellen”, ”en inledning som tar en med storm”, ”ett budskap som berör”, ”ett rikt, målande och uttrycksfullt språk”, ”ett slut som förbluffar” samt ”förmåga att locka till skratt eller gråt”.

VAD SKA DU LÄRA DIG?

 • vad en novell är
 • hur noveller är uppbyggda
 • veta vilka ingredienser som är viktiga i en novell
 • skriva en egen novell

VAD BEDÖMS?

 • parvisa, gruppvis och gemensamma diskussioner.
 • formativt under arbetets gång. Det är därför viktigt att vara aktiv på lektionerna.
 • enskild novellanalys.
 • ge och ta emot kamratrespons på novellen (enskilt + juryarbetet i grupp).
 • enskild novell lämnas in och bedöms.

 

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav som bedöms finns kopplat i planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Novellmatris

Novell

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dramaturgi
På väg
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen kretsar kring en konflikt och en lösning.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen har en inledning, en konflikt och en vändpunkt som leder fram till lösningen.
Novellens dramaturgi är komplex. Du följer spänningskurvan genom att bygga upp spänningen kring konflikten och en vändpunkt leder fram till lösningen. Lösningen är oväntad eller lämnar läsaren med en tanke.
Struktur
På väg
Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, styckemarkering, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Gestaltande beskrivningar
På väg
Du har skrivit en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö, framförallt med adjektiv.
Du har skrivit en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Verb används för att beskriva.
Du har skrivit en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Verb används för att beskriva.
Textbindning
På väg
Textbindningen är enkel. Du använder dig av enkla sambandsord, till exempel men, och...
Textbindningen är utvecklad. Du varierar ditt användande av sambandsord (t.ex. därför att, eftersom) så att texten flyter på bra.
Textbindningen är välutvecklad. Du binder på ett smidigt och träffsäkert sätt ihop meningar med varandra.
Ordval
På väg
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl.
Meningsbyggnad
På väg
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempus
På väg
Ditt sätt att använda tempus stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skiljetecken och stavning
På väg
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Texten följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Texten följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Sammantagen bedömning
På vä
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Kamratrespons

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge respons/omdöme
På väg
Du har med några relevanta kommentarer och ger några exempel på hur eller varför något kan utvecklas.
Du har med relevanta kommentarer och ger exempel på hur eller varför något kan utvecklas.
Du har ett konstruktivt och relevant förhållningssätt i responsen. Du exemplifierar nyanserade förbättringar. Du har på ett tydligt och insiktsfullt sätt beskrivit vad som kan utvecklas. Du har också beskrivit vad som är bra och ytterligare kan utvecklas.

Sv SvA
Analysera skönlitteratur

Läsa - sammanfatta och använda lässtrategier

På väg
-->
-->
-->
Sammanfattning/analys av boken
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
På väg
Kan översiktligt sammanfatta boken/texten – inledning, mitten, slutet. Förstår viktiga händelser. Kan enkelt se de stora dragen i boken/texten. Kan sammanfatta boken/texten på ett enkelt sätt t.ex. säga en viktig händelse och säga vad som händer runt den. Kan ge exempel från boken/texten. Kronologiskt.
Kan läsa mellan raderna och sammanfatta boken/texten översiktligt men med fokus på viktiga händelser och personer som förändras/relationer. Tolkar det som händer i boken/texten och kan se stora drag i boken/texten. Kan sammanfatta boken på ett utvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken/texten.
Kan läsa mellan raderna, se samband mellan olika händelser och gör egna tolkningar och motiveringar – ser boken/texten som en helhet. Kan sammanfatta boken/texten på ett välutvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken/texten med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken, kunna se förändring i olika personer.

Budskap i boken

På väg
-->
-->
-->
Tolka budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
På väg
Kan se enklare synliga budskap som finns i boken/texten. Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken/texten eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken/texten och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken/texten och kopplingen är tydlig och träffande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: