Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är allt som sägs i media sant?

Skapad 2019-03-21 13:11 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vad är media? Hur påverkas vi av media? Vad kommuniceras till oss via media?

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

 

Utifrån vårt projekt Örebromodellen - för en jämlik förskola har vi valt att under läsåret 2018-2019, undervisa inom temaområdet Kommunikation.  Kommunikation är viktigt för oss som individer, i förskolan, i samhället och i världen. Genom kommunikation kan en göra egna val, ställa frågor och få svar, säga ja eller nej och delta i samtal som är meningsfulla. Kommunikation förutsätter ett samspel med andra människor, som tolkar signalerna och ger återkoppling. Samspel ger delaktighet och utvecklar förmågan att lyssna, reflektera och förstå andras perspektiv.

 

Detta delområde handlar om Media. Vad är media? Är allt som sägs i media sant? Vi tolkar och blir påverkade av andras kommunikation, därmed även media.

 

Vad vill vi att barnen ska få undervisning i?

Vi vill att barnen ska få undervisning om Media, då vi alla blir påverkade av media på ett eller annat sätt idag. Vad är media? Är allt som sägs i media sant? Hur blir vi påverkade av media? Vad är reklam? Vad är källkritik?

 

Barnen ska få uppleva olika typer av media. T.ex. tidningar, tv-reklam, bilder mm.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer att använda oss av olika metoder i vår undervisning om media och dess kommunikation. Vi kommer att:

 

·       Titta på bilder med olika delar av media och samtala kring dessa. Finns det några bilder som barnen känner igen? Vad vet de om dessa bilder?

 

·       Barnen kommer i olika grupper få göra tidningsartiklar med reklam om vår förskola. Några grupper kommer få göra reklam som luras och några kommer få göra reklam som är sann.

 

·       Vi kommer ha samlingar (med miniskyltar och med bluebot) där barnen får höra påståenden där de ska fundera kring vad som är sant/falskt.

 

·       Vi kommer göra ramar där vi kan prata om vad vi ser innanför ramen och vad vi ser utanför ramen. Det finns något mer utanför ramen som vi inte ser. Och därmed dra paralleller till att allt som vi ser i tidning/tv ofta har något mer att berätta.

·       Vi kommer att uppmärksamma författare och illustratörer till böcker som vi läser tillsammans med barnen.

·       Vi kommer att spela teater med reklaminslag.

 

·       Vi kommer att filma när barnen, en i taget, kliver i en låda. Barnen får sedan se filmen och fundera kring följande frågor: Hur får alla barn plats i samma låda? Hur är det möjligt?

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: