👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - judendom, kristendom och islam

Skapad 2019-03-21 14:37 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Religionskunskap
Varför kallas kristendomen, judendomen och islam för abrahamitiska religioner? Vad är viktigt inom deras tro? Vilka rörelser är viktiga inom de olika religionerna? Hur tänker extremgrupper som till exempel Ku Klux Klan och IS? På vilket sätt påverkar dessa grupper samhällen och människorna som lever i dem?

Innehåll

Religion VT19 årskurs 8 

 

 
 

Vad vi kommer att ta upp på lektionerna  

 • Repetition av judendomen, kristendomen och islam 

 • Grundläggande tankar och heliga skrifter 

 • Olika riktningar och rörelser inom religionerna  

 • Hur religionerna påverkar och påverkas av samhället 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna 

 • Textläsning, repetitionsfrågor, diskussioner, test och uppgifter 

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni kan... 

 • Visa kunskaper om tre av världsreligio­nerna genom att beskriva centrala tankegångar, heliga skrifter och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna 

 • Föra resone­mang om likheter och skillnader mellan de tre religionerna  

 • Beskriva hur religionerna kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med hjälp av underbyggda resonemang 

 • Söka information om religionerna och använda olika typer av källor  

 

Uppgifter

 • Religionstest

 • Religiösa terrororganisationer

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.