Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Kreativa

Skapad 2019-03-21 14:58 i Love Dibber Sverige AB
Skapande inne och ute
Förskola
I verksamheten jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form och skapande. Utifrån barns mognad och ålder finns det stora möjligheter för barnen att uttrycka sig inom dessa skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapande processerna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.

Innehåll

Varför?Syftet med undervisningen

Genom att använda sig av olika verktyg/metoder får barnen möjlighet att utforska och förstå sin omvärld. De får möjlighet att på olika sätt uttrycka sig och kommunicera genom skapandet. Vi vill att materialet ska finnas tillgängligt för barnen och att det ska finnas rikligt med material för barnen så att de kan utveckla och utmana sitt skapande på olika sätt och att få pröva nya tekniker. Grundprinciper ska vara att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för barnen och placerat på ett sätt så att det inbjuder barnen att använda det. Vi vill ge barnen tid för att undersöka materialet på olika sätt och flera gånger.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

I vårt skapande-rum får barnen sitta i lugn och ro för att utforska och skapa. . Det mesta av materialet finns tillgängligt i barnens nivå för att de själva ska kunna plocka fram det de vill arbeta med. Vi erbjuder bland annat pärlor i olika former och storlekar, papper att både rita och klippa i, lim, paljetter, kottar med mera. De olika tillfällena ska vara på barnens egna insiativ och i planerade undervisningstillfällen. Vi delar in barnen i stora grupper och mindre grupper. I de mindre grupperna arbetar vi med de olika teman. Det kan vara olika vad vi arbetar i respektive grupp men planeringarna utgår från barnen och vart de befinner sig samt kopplade till våra mål och syftet i temat. Med grupperna vill vi ge förutsättning för samtal barn-barn, barn-vuxna och vuxna-barn. Vi skapar tillfällen där vi i grupperna kan reflektera tillsammans med hjälp av bilder och film. Bilderna och barnens reflektioner förs in i Unikum och upp på våra temaväggar.

Vad är målet med undervisningen?

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska hitta sitt eget uttryck,  och möjlighet  till skapande ska ges både inom och utomhus. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att

 • träna sin finmotorik
 • utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap
 • prova egna idéer och lösa problem
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • utveckla självförtroende
 • ta eget ansvar för material

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi gjort. Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att ta kort och filma, samt samtal under när arbetet fortskrider. Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi  tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på regnbågen.

Val av material:

Kritor, pennor

Färger- vattenfärg, flaskfärg, fingerfärg

Penslar

Stöpplare

Gafflar

Ballonger

Petflaskor

Tops

Pipetter

Sockermålning

Kulmålning

Måla med fötterna

Naturmaterial att måla med och att limma med

 

 • Vi kommer även att använda oss av olika musik när vi har våra skapande tillfällen samt använda oss av projektorn

 

Nyfikenhetsfrågor:

Hur samspelar barnen med varandra?

Hur använder de materialet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: