Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2019-03-21 19:57 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
Hur kommer man igång med sina berättelser och hur kan man utveckla dem så att de blir mer intressanta?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om hur man skriver berättelser?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Om du har ett rikt och varierat språk är det lättare att kunna förstå och göra dig förstådd i möte med andra människor.

 

Syftet med uppgiften är att träna på att planera, bygga och skriva en berättelse. 

 

 

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära dig:

- att skriva en berättelse med inledning, händelse och slut. 

- hur man kan börja och sluta på olika sätt.

- hur kan man kan beskriva personer och miljöer.  

- hur man skriver dialoger.

- hur man kan arbeta med sin text för att den ska bli ännu bättre. 

 

Du kommer också att få träna på kamratrespons. 

 

 

 

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

• skriva texter med röd tråd, inledning, händelse och avslut.

• skriva texter med person och miljöbeskrivningar.

• att få med dialoger i texten för att få en mer levande och intressant berättelse. 

• tillämpa grundläggande regler för skriftspråket, såsom skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och sambandsord . 

• skriva texter och bearbeta dessa utifrån andras tips och råd.

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få ett skrivmoment i veckan så som, inledning, personbeskrivning, miljöbeskrivning, dialog, avslutning. Slutligen kommer delarna att sättas ihop till en berättelse.

För att få många tips på de olika momenten kommer du att få studera hur boken du läser är uppbyggd, och delge detta för fler elever i smågrupper. 

När du har skrivit din berättelse ska du läsa den själv för att bearbeta din text. Sedan ska du läsa texten för en kompis, för att få tips på hur du kan göra den ännu bättre. Du ska också ge respons på en kamrats berättelse. 

 Du kommer att använder dig av berättelseansiktet för att planera din berättelse. 

 

 

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 Du väljer själv vad du vill skriva om.

När du ska läsa din text väljer du själv en kamrat som du känner dig trygg med.

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 Du ska visa att du kan:

• skriva texter med röd tråd, inledning, händelse och avslut. 

• skriva texter med person och miljöbeskrivningar. 

• att få med dialoger i texten.

• tillämpa grundläggande regler för skriftspråket, såsom skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och sambandsord . 

• skriva texter och bearbeta dessa utifrån andras tips och råd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: