👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Redan de gamla grekerna..." eller romarna?

Skapad 2019-03-21 23:39 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Historia
"Redan de gamla grekerna..." är ett talesätt som man kan använda för att beskriva att det finns något i vår egen tid som började hos grekerna redan för flera tusen år sedan. Efter grekerna kom romarna och gjorde all mark runt Medelhavet till sin. Också från dem har vi ärvt en hel del. Nu ska vi reda ut vad grekerna gjorde och vad romarna gjorde. Det kommer att handla om allt från demokrati till blodiga krig, från teater till gladiatorspel. Häng med!

Innehåll

Konkretiserade mål

 

 • Du ska ha kunskaper om antikens Grekland och Romarriket d v s när de fanns, var de fanns, hur de utvecklades, styrdes och föll samt vad de lämnat kvar till våra dagar.
 • Du ska också kunna resonera om och jämföra levnadsvillkoren för kvinnor och män, rika och fattiga. När du gör det ska du kunna använda källmaterial.
 • Du ska kunna följande historiska begrepp: antiken, stadsstat, koloni, demokrati, kejsare, imperium och historiskt arv.

 

Undervisning

 

Först kommer vi att gå igenom Greklands historia under antiken och sedan Romarrikets. Vi växlar mellan genomgångar, enskilda uppgifter med läroboken i gleerupsportal som grund samt filmvisning. Vi har fokus på utveckling och förändring.

Vi kommer att undersöka situationen för kvinnor och män, rika och fattiga. Då kommer vi att använda källmaterial.

Vi avslutar hela arbetsområdet med att undersöka hur antiken påverkat dagens samhälle.

 

Slutuppgifter

 

 • Förhör på kunskaper och begrepp.
 • Inlämning av bedömningsuppgiften "Sparta vs Aten".
 • Inlämning av bedömningsuppgift om likheter och skillnader mellan antikens samhällen med fokus på det historiska arvet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
"Redan de gamla grekerna..." eller romarna?

Rubrik 1

På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. a) Kunskaper
Ännu ej visat.
Du vet var och när antikens Grekland och Romarrike fanns. Du kan välja bland alternativ det som bäst beskriver hur samhällena utvecklades, styrdes och föll.
Du vet var och när antikens Grekland och Romarrike fanns. Du kan välja bland alternativ det som bäst beskriver hur samhällena utvecklades, styrdes och föll och utveckla svaret med egna förklaringar.
Du vet var och när antikens Grekland och Romarrike fanns. Du kan välja bland alternativ det som bäst beskriver hur samhällena utvecklades, styrdes och föll och utveckla svaret med egna förklaringar. Du kan dra slutsatser från dina förklaringar om likheter och skillnader.
1. b) Orsaker och konsekvenser
Ännu ej visat.
Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av hur de antika samhällena förändrades. Det gör du i minst ett led.
Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av hur de antika samhällena förändrades. Det gör du i flera led.
Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av hur de antika samhällena förändrades. Det gör du i flera led. Du jämför med vad som kunde hänt om det som skett varit annorlunda på något sätt, s k kontrafaktisk historia.
3. a) Människors levnadsvillkor
Ännu ej visat.
Du kan resonera om hur det är att vara rik/fattig, kvinna/man under antiken. Det gör du ur minst en synvinkel.
Du kan resonera om hur det är att vara rik/fattig, kvinna/man under antiken. Det gör du ur flera synvinklar.
Du kan resonera om hur det är att vara rik/fattig, kvinna/man under antiken. Det gör du ur flera synvinklar. Du jämför med någon annan för dig känd tidsperiod i historien.
3. b) Källanvändning
Ännu ej visat.
Du kan resonera om källorna du använt. Det gör du genom att avgöra om de är tillförlitliga eller inte.
Du kan resonera om källorna du använt. Det gör du genom att avgöra om de är tillförlitliga eller inte samt förklara varför.
Du kan resonera om källorna du använt. Det gör du genom att avgöra om de är tillförlitliga eller inte samt förklara varför. Du ger exempel på andra källor man kunnat använda i uppgiften.
5. Begrepp
Ännu ej visat.
Du kan visa att du vet vad begreppen betyder genom att välja rätt alternativ bland flera.
Du kan visa att du vet vad begreppen betyder genom att välja rätt alternativ bland flera. Du kan använda begreppen i dina resonemang.
Du kan visa att du vet vad begreppen betyder genom att välja rätt alternativ bland flera. Du kan använda begreppen i dina resonemang och i dina jämförelser.