Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering slöjd åk 4-6

Skapad 2019-03-22 09:02 i Önnerödsskolan Härryda
Generell planering slöjd åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Innehåll

Ämne: Slöjd 4-6

Arbetsområde:

Planering slöjd åk 4-6

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kunskapskrav:

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverks­tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Centralt innehåll:

trä -metall och textil. Materialens egenskaper,deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Ämne: Slöjd

Slöjd åk 4-6

Arbetsområde:

Du kommer att få möjlighet att skapa egna slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor.

Konkreta mål:

Du ska ha

hämtat idéer från olika ställen till ditt slöjdarbete

gjort skisser / ritningar utifrån egna idéer

använt olika redskap,lärt dig vad de heter och hur de används på ett säkert sätt

provat några hantverkstekniker.

tillverkat något utifrån egna idéer

förståelse för hur färg, form och material påverkar ett slöjdföremål.

kunskap om några slöjdmaterials ursprung

dokumenterat ditt slöjdarbete och utvärderat arbetsprocessen. 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

hur du kan använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

hur väl du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.

hur välutvecklade omdömen du kan ge om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

hur välutvecklade resonemang du kan ge om färg, form och material

Undervisning:

Du får möjlighet att skapa egna slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor.

Du får lära dig att använda lämpliga, redskap, verktyg och maskiner.

Du kommer att välja färg, form och material och hur dessa val påverkar det färdiga resultatet.

Du deltar i planering och utvärdering av undervisningen och utvecklar din förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Du får träna på din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med slöjdens arbetsprocesser som är idéutveckling, överväganden,framställning och värdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: