Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Los deportes

Skapad 2019-03-22 09:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Baseras på kap 8 Vamos 2

Innehåll

LOS DEPORTES

 

 

Genomförande:

Vi kommer att arbeta med kap 8 i Vamos 2 samt separat häfte.

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig namn på olika sporter och fritidsaktiviteter. Ni ska kunna berätta om vilka sporter/ fritidsaktiviteter ni gör och hur många ånger i veckan ni tränar samt vilka dagar. Arbetsområdet kommer att avslutas med prov

 

Du kommer alltså få träna på att;

-lyssna på och förstå talad spanska

-namn på olika sporter

-böja och använda verben hacer, jugar och entrenar, både i presens och i futurum

 

  

Kunskapskrav

 

Du visar att du behärskar ovanstående punkter både under lektionstid och på provet

Matriser

M2
Los deportes

Rubrik 1

På väg i din utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i din utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i din utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: