Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering, Kotten, Naturvetenskap 2019

Skapad 2019-03-22 10:05 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Vi har sett att barnen tycker om att leka med och undersöka vatten. Inomhus vill de gärna stå och söla med vatten när de tvättar händerna och utomhus leker de gärna i vattenpölar och med vatten från vår nya vattentunna.

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Barnen kommer att utföra ett naturvetenskapligt experiment. Vad flyter och vad sjunker?( Barnens uppmärksamhet riktas mot vad som händer när olika föremål släpps i en balja med vatten tex flyter moroten, sjunker bussen.)

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Barnen kommer att få välja en ”sak” från en bricka som innehåller olika föremål tex. morot, äpple, päron, plastfigur,duplokloss, plastsked, metallsked. De kommer att få instruktion om att de ska lägga sakerna i ett stort kärl med vatten. Vi ber barnen att tänka , vad tror du händer med tex. moroten när du släpper ner den i vattnet?. Barnen får ställa en hypotes , tala om vad de tror ska hända. När barnet släppt ner föremålet i vattnet, stämde hypotesen eller inte. Flyter saken eller sjunker den?. Varför tror du att den sjunker/flyter?. De vuxna finns med som medforskare och låta barnet tänka själv istället för att komma med rätt svar. Experimentet kommer att genomföras utomhus.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: