Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essay - write year 7

Skapad 2019-03-22 10:54 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Engelsk uppsats med bearbetning
Grundskola 7 Engelska
You will write a text in English about what kind of game you sometimes play. Or about social media that you like and use. Your teacher and a friend will give you feedback and after that you write your final version

Innehåll

Choose what to write about. A game or a social media.

Write by hand and hand in to your teacher.

Read the comments you have got.

Rewrite your text on your computer - English folder - new document - "My game/social media"!

Add things/change/improve!

Ask a friend to read it through and comment if you have missed something.

Hand in on unikum.

 

Questions to help you!

* Is there a game/media you often play/visit?

* What is the name of the game/media?

- When did you start doing it?

- Why?

* Can you describe what you do there?

* What is the environment? (city, forest, ship?)

* Is it online?

* Do you play with others?

* What is the cost of the game?

* What do you like most with it?

* Is there something you don't like or would like to change with it?

 

 

Uppgifter

 • Essay year 7

 • Essay year 7

 • Engelsk uppsats:My game/my media

 • Uppsats: my game/my media

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt, i någon mån begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven i någon mån bearbeta och göra mycket enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: