Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför allas blickar

Skapad 2019-03-22 13:44 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Nu ska du skriva ett inlägg om talrädsla.

Innehåll

Uppgifter

  • Inför allas blickar

Matriser

Sve
Inför allas blickar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och kristisk läsning
Eleven resonerar kring varför muntliga presentationer kan upplevas som obehagliga och diskuterar hur talängslan kan arbetas bort. Eleven presenterar något från Letmarks artikel. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från Letmarks artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till Letmarks artikel.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: