Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min närmaste omvärld

Skapad 2019-03-22 22:31 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Temat handlar om att stärka barnens jag-uppfattning och identitet. Några barn har börjat intressera sig för att räkna upp familjemedlemmar och även namnen på kompisarnas föräldrar. Vi vill hjälpa barnen vidare i sitt upptäckande av sin omgivning

Innehåll

Nuläge

Flera barn har börjat visa intresse för att räkna upp familjemedlemmar och deras namn samt förskolekompisarnas föräldrar. Det tycks vara ett parallellt intresse att få en uppfattning om sin närmiljö samtidigt som det finns intresse för att räkna antal. 

Mål

Målet är att visa på att alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut och vem vi bor med och att vi alla duger och är viktiga precis som vi är. Ge dem mer förståelse om sin omvärld och skapa en öppenhet för olika familjeförhållanden.

Att alla barn ska bli sedda och lyssnade på.

Barnen ska få möjlighet att utveckla intresset av att räkna antal. 

Alla barn ska få prova på att skapa i olika material

Syfte

Syftet med temat är att barnen ska bli medvetna om sig själva, stärka sin självkänsla och bli trygga i sin identitet, vilket är grunden för fortsatt lek och lärande. När man själv är trygg så accepterar man andra. Vi vill också att barnen ska få förståelse för vad en familj kan vara och hur den kan se ut.

Genomförande

 

Vi vill sätta varje barn i fokus genom att:

* Sjunga namnsånger och sånger om kroppen.

* Låta dem titta på sig själva i spegeln, prata om hur de ser ut och uppmuntra dem att tycka om vad de ser.  

* Trycka eller rita av barnens händer.

* Ta hjälp av barnbiblioteket för att få hjälp med bra böcker om hur olika familjer kan se ut. De kan vi sedan utgå från i samtal med barnen.

* Samtala med barnen om familjen, bygger hus och skapar familjemedlemmar.

* Räkna familjemedlemmar och gör roliga räkneramsor

 

* Arbetet "Jag och min närmaste omvärld" kommer att ske i Björngruppen och pågå under resterande delen av vårterminen

 

Dokumentation under lärprocessen

Pedagogerna i Björngruppen dokumenterar kontinuerligt genom att filma eller skriva ned vad barnen berättar om sig själva och viktiga personer i deras omvärld, barnens lärandeprocesser.

Ansvar

Pedagogerna i Björngruppen

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar projektet varannan vecka på våra grupplanerinar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: