Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -Alla språk är språk för lärande!

Skapad 2019-03-24 10:54 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 4 – 6 Svenska
1Syfte 1.2Varför skall du lära dig Svenska? Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att kunna flera språk kommer att ge dig möjlighet att förstå och samtala med andra människor runt om i världen. ❤️ Språk förenar människor ❤️ Du kan redan ett eller flera andra språk. Nu ska du lära dig mera Svenska. Kunskaper i Svenska ger dig frihet och möjlighet att lättare kommunicera, förstå, att bli förstådd och att vara en del av samhället. Svenska är inte bara språket vi talar, utan också hur vi lyssnar, förstår, skriver och mycket mer. Hur går det för dig? Vad kan du, och vad har du fortfarande kvar att lära dig? Hur ska vi jobba vidare med detta?

Innehåll

 Läroplanen, Lgr11- Den blåa boken. 

       

Har du hört och sett den blåa boken som heter Lgr11? Den berättar för dig som elev men även för dina lärare vad som förväntas att du skall ha lärt dig och klarat av i årskurs 4-6. I de kommande planeringarna och undervisningen kommer du att få bekanta dig med Läroplanens mål och centralt innehåll. 

 

Didaktiska grundfrågor:

Vad?

I undervisningen kommer vi att röra vid olika områden och  till de olika områdena kommer en individuell planering med fördjupad beskrivning att läggas ut på Unikum. Dessa områden är: 

 

 • Läsa - läsförståelse men även hörförståelse. 
 • Skriva-  olika typer av texter. Exempel på dessa: kan vara berättande och sakprosatexter. Grammatik, ordkunskap och rättstavning ingår i ovanstående. 
 • Tala- konsten att tala, samtala och att lyssna men även kommer innefatta språkbruk.
 • Informationssökning och källkritik.

          

Hur?

Du kommer att få individuella planeringar i samtliga ovanstående områdena.  I planeringarna kommer du att få konkreta beskrivningar på vad du kommer att lära dig och kopplat till målen från läroplanen.

Varför?

Målet med undervisningen och planeringarna kär att du skall utveckla färdigheter och förmåga att:

 • Lyssna och förstå talad språk.
 • Läsa och förstå olika typer av texter.
 • Uttrycka dig muntligt.
 • Uttrycka dig skriftligt.
 • Reflektera kring din egen läroprocess
 • Beskriva, berätta, förklara, instruera, reflektera och argumentera 

Du kommer att bedömdas utifrån:

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som har kunskapskrav för respektive årskurs. 

 Åk 4- minst uppnått avstämning A samt en tredjedel av punkterna i avstämning B (valfritt vilka) i slutet av årskursen.

Åk 5-  minst uppnått avstämning B samt en tredjedel av punkterna i avstämning C (valfritt vilka) i slutet av årskursen.

Åk 6-kunskapskraven för åk 6 med sikte mot avstämningarna D-E.

Förutom skolverketsbedömningsstöd kommer du att bedömas kontinuerligt i ditt dagliga arbete, utförande och deltagande. Du bedöms både sumativt och formativt. Din progression kommer att följas och ditt språk kommer att berikas. 

Lycka till!

    😃

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: