Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 1-3

Skapad 2019-03-24 16:16 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi undersöker vår omvärld med hjälp av karta, jordglob och väderstreck. Du kommer få lära dig om de olika världsdelarna samt andra betydelsefulla platser och länder.

Innehåll

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

 

Vad ska eleven kunna?

Åk 1. Kunna använda och konstruera en karta för att orientera sig på kända platser som skolan, skolgården, klassrummet.

 

Åk 2. Kunna använda en karta för att undersöka i vilka väderstreck olika platser förhåller sig till varandra. Känna till namnen på de olika kontinenterna. Veta vilken kontinent vi bor på och var den finns på kartan.

Åk 3.  Kunna sätta ut alla kontinenter och världshav på en karta och beskriva hur de förhåller sig till varandra gällande väderstreck. Känna till från vilka kontinenter våra klasskompisar kommer.

Vilka förmågor ska eleven träna?

- Att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Vilka sociala mål/värdegrundsmål tränar eleven?

- Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

- Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

- Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Vad ska eleven få undervisning om?

 • Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

   

   

  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna? (utifrån centralt innehåll och matrisen)

Väderstreck, kartor, kontinenter, världshav, karttecken, perspektiv.

Hur ska eleven lära?

- Kooperativa övningar

- Tittat på film

- Praktiskt arbete

- Skriva och rita

- Använt digitala verktyg för att undersöka världen

- Skattjakt med hjälp av kartor

Barnkonventionen

Alla barn har rätt till utbildning. 

Elevinflytande

- Eleverna får söka på Google maps efter för dem intressanta sevärdheter.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du kan använda en karta för att orientera dig på kända platser som skolan, skolgården, klassrummet (åk 1).

Du kan avbilda ett föremål sett från olika perspektiv (åk 1).

 

Du kan använda en karta för att undersöka i vilka väderstreck olika platser förhåller sig till varandra (åk 2).

Du känner till namnen på de olika kontinenterna (åk 2)

Du vet vilken kontinent vi bor på och var den finns på kartan (åk 2).

 

Du kan sätta ut alla kontinenter och världshav på en karta och beskriva hur de förhåller sig till varandra gällande väderstreck (åk 3).

Du känner till från vilka kontinenter dina klasskompisar kommer (åk 3).

 

Hur och när ska bedömningen gå till

Kontinuerligt under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Geografi åk 1-3

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Använda karta
Du kan använda en karta för att orientera dig på kända platser som skolan, skolgården och klassrummet (åk 1).
Du kan med stöd använda en karta för att orientera dig på kända platser som skolan, skolgården och klassrummet.
Du kan använda en karta för att orientera dig på kända platser som skolan, skolgården och klassrummet.
Du kan använda en karta för att orientera dig på kända såväl som okända platser.
Perspektiv
Du kan avbilda ett föremål sett från olika perspektiv (åk 1).
Du kan med stöd rita av ett föremål sett från olika perspektiv (framifrån, från sidan och uppifrån).
Du kan rita av ett föremål sett från olika perspektiv (framifrån, från sidan och uppifrån).
Du kan avbilda ett föremål sett från olika perspektiv (framifrån, från sidan och uppifrån), genom att rita och bygga.
Väderstreck
Du kan använda en karta för att undersöka i vilka väderstreck olika platser förhåller sig till varandra (åk 2).
Du kan med stöd använda en karta för att undersöka i vilka väderstreck olika platser förhåller sig till varandra.
Du kan använda en karta för att undersöka i vilka väderstreck olika platser förhåller sig till varandra.
Du kan använda en karta för att undersöka i vilka väderstreck olika platser förhåller sig till varandra, och är säker på alla 8 väderstreck.
Kontinenterna
Du känner till namnet på de olika kontinenterna (åk 2).
Du känner till namnet på några av de olika kontinenterna.
Du känner till namnet på de olika kontinenterna.
Vår kontinent
Du vet vilken kontinent vi bor på och var den finns på kartan (åk 2).
Du kan med stöd säga vilken kontinent vi bor på och var den finns på kartan.
Du vet vilken kontinent vi bor på och var den finns på kartan.
Du vet vilken kontinent vi bor på och var den finns på kartan. Du känner till vilka kontinenter dina klasskompisar kommer från.
Världen
Du kan sätta ut alla kontinenter och världshav på en karta och beskriva hur de förhåller sig till varandra gällande väderstreck (åk 3).
Du kan sätta ut några kontinenter och världshav på en karta och med stöd beskriva hur de förhåller sig till varandra gällande väderstreck.
Du kan sätta ut alla kontinenter och världshav på en karta och beskriva hur de förhåller sig till varandra gällande väderstreck.
Omvärldskunskap
Du känner till från vilka kontinenter dina klasskompisar kommer (åk 3).
Du känner till från vilka kontinenter några av dina klasskompisar kommer.
Du känner till från vilka kontinenter dina klasskompisar kommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: