Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogik Planering VT 2019F-5

Skapad 2019-03-24 22:05 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola F – 5 Modersmål
Under tiden " vårtermin" satsar vi på läsning, skriva och använda modersmålet i olika sammanhang. Högläsning, tal till skrift och praktiska övningar är prioriterade under denna perioden.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa & skriva & språkbruk 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

 Kort  av planeringen Mål:

Att eleverna kunna :
- ljuda och skriva bokstäverna eller 
- Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar, sammanfattningar, utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan.

- Lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.

- Läsa och förstå innehållet i elevnära texter samt kunna återberätta texten

Undervisning och arbetsmetoder

Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.

- Vi övar på bokstäver som uttalas annorlunda än i svenskan.

- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.

- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.

- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.

- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.

- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Läsa med flyt
Läsförståelse
Resonera om budskap
 
Uttrycka sig i skrift
Skrivregler
Resonera om modersmål & svenska
 
Samtala
Fråga och framföra åsikter
Berätta
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning samt skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-6
 • Strategier för att skriva elevnära texter.
  Ml  1-6
 • Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå texter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: