Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Arken Vecka 13 (numera Bojen ht-19)

Skapad 2019-03-25 07:20 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syfte: Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Innehåll

 Ansvariga: Agnes; Tanja, Amina

 

Material: 

Boken "Vänta på din tur", Ipad, Toarullar, lim, tyg och musikinstrument.

 

Måndag  25/03-2019     Utelek:

Samtliga barn är ute på förmiddagen för att träna motorik, samspel och njuta av vår solen, samt få frisk luft.

 

Tisdag: 26/03-2019      Läsgrupper

Vi fortsätter läsa boken "Vänta på din tur" och vi  visar barnen om hur och varför det är viktigt att man ska vänta på sin tur. Vi läser  boken på Svenska för hela gruppen och sedan delar vi upp barngruppen i mindre grupper för att  kunna läsa på deras olika språk med hjälp av Pollyglutt.

 

Onsdag 27/03-2019        Tre-års Gruppen  NTA

Utforskar isglass som vi har fryst genom att prata om vad som hände då och nu,  smaka, undersöker färger och temperaturer (kall och varm) begreppen.

 

Torsdag 28/03-2019

Vi fortsätter med tillverkningen av musikinstrument, maracas.

 

Fredag    29/03-2019

Gemensam sång samling: Barnorkester med olika instrument.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: