Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidspromenad

Skapad 2019-03-25 08:42 i Ingareds fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Vi skall gå till Rom, genom att ta promenader varje vecka runt omkring skolan.

Innehåll

Tidsperiod

Under vårterminen och höstterminen 2019

Mål

Vårat mål är att vi skall gå till Rom, genom att ta promenader i våran närområde. När vi har tagit oss en promenad så räknar vi ut hur långt vi har gått och då märker vi ut det på kartan och ser vart vi har kommit. Vi kollar upp vad som är känt för just den platsen vi kommer till, hur ser det ut och vilka kända konstnärer finns det där ifrån. 

 

Arbetsformer

Vi kommer att varje torsdag erbjuda alla att få följa med på en promenad, vi har tagit fram fyra olika promenad vägar som vi skall använda oss av. På samlingar kommer vi kolla upp hur ser det ut där vi är på kartan och vad är staden/landet känt för. Pysslet varje vecka skall vi koppla mot vart vi är på kartan och vilken känt konstnär är där ifrån, försöka måla som den. 

 

Ansvariga

 • Sara Hansson, Sarah Lehadus och Paulina Lagerström

Dokumentation och uppföljning

 • Karta, rita hur långt vi har kommit
 • kort
 • göra en film om våran resa, där eleverna får berätta om det olika platser vi besöker
 •  

 

Utvärdering

(Här beskrivs hur arbetsområdet skall utvärderas och av vem eller vilka)

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: