Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6

Skapad 2019-03-25 08:42 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Under läsåret ska du få arbeta med flera olika tekniker, bl a att göra papperskonstruktioner i 3D, prata om bilder och analysera dem, göra egna tolkningar av kända konstnärers verk, och formbart material.

Innehåll

Undervisning

Genom undervisningen kommer du att få arbeta med

 • bildframställning
 • formbart material
 • collage
 • papperskonst i 3D
 • perspektiv i bilder
 • bildanalys
 • olika konstnärer och dess verk
 • teckning, målning och olika tekniker
 • fotografering och filmande samt digital redigering 

Bedömning

Du bedöms genom

 • hur du tar till dig instruktioner och framställer dina uppgifter enligt planeringen
 • hur du reflekterar och samtalar kring olika bilder
 • hur du planerar ditt arbete och deltar på lektionerna
 • hur du använder dig av olika tekniker och verktyg
 • hur du använder dig av ämnesspecifika ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel när du utvärderar dina arbetsprocesser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

Rubrik 1

Bildframställning
E
C
A
Aspekt 1
Eleven framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ... så att budskapet framgår
 • Bl  E 6
Enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer
Utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer
Välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer
Ny aspekt
Eleven använder i arbetet några olika tekniker, verktyg och material på ett... för att skapa olika uttryck
I huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande och varierat sätt
Väl fungerande, varierat och idérikt sätt

Ny rubrik

Redskap för bildframställning
E
C
A
Ny aspekt
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett...
I huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Ny aspekt
Eleven... I det bildskapande arbetet inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Bidrar till att utveckla idéer...
Utvecklar delvis egna idéer ...
Utvecklar egna idéer...
Ny aspekt
Eleven... Leder framåt under arbetsprocessen
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som...
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning...
Formulerar och väljer handlingsalternativ som...
Ny aspekt
Eleven presenterar sina bilder med... Anpassning till syfte och sammanhang
Viss
Relativt god
God

Ny rubrik

Bildanalys
E
C
A
Ny aspekt
Eleven ger omdömen som är... Om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Ny aspekt
Eleven för resonemang som är...
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Utvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: