Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema miljö

Skapad 2019-03-25 09:09 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Svenska Biologi Kemi Fysik
Vi kommer att jobba med hur vi kan skapa en hållbar värld. Vi kommer att lära oss om vår egen hälsa och vår miljö. Utgå från film, ha diskussioner och skriva texter. Vi kommer att kombinera arbetet med estetiska uttrycksformer.

Innehåll

 

 

Tidsperiod

v.12-v.14

Förmågor

Begreppsförmåga, kommunikativ förmåga, analysförmåga, procedurförmåga

Övergripande mål och riktlinjer

Miljö och etiskt perspektiv.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Förståelse för hållbar utveckling och dess påverkan på miljön.

Förstå sitt eget ansvar.

Lära sig mer om sopsortering och olika material.

Hur djur och natur påverkas.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Vara aktiv i diskussioner och under lektioner. 

Miljö-serie.

Miljö-teater, muntlig framställning.

-Formativ

Bedömning sker löpande under arbetsperioden.

-Summativ

Bedöms summativt genom skrivande av faktatext och miljö-serie.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Detta är ett arbete om hållbar utveckling där du kommer få ta in information på olika sätt, genom text, bild, film, fältstudier och undersökningar, genomgångar och diskussioner. Du kommer få visa vad du lärt dig genom text, bild och i diskussioner och estetiska uttrycksformer.

Göra en liten teater om miljö i grupp.

Göra en egen serie med temat miljö.

Tipsrunda.

Faktafilmer.

Faktatext.

Diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Fy Sv Bi Ke
Tema - miljö

Naturvetenskapligt arbete

Öva mer
Godkänd nivå
Du kan beskriva och ge exempel om miljön
Du kan beskriva och ge exempel på hur vi människor kan göra för att ta hand om miljön.
Du kan beskriva och ge exempel gällande dig
Du kan beskriva och ge exempel på hur du kan göra för att ta hand om miljön.
Hur människors hälsa påverkas
Du kan beskriva/förklara hur människors hälsa påverkas av hållbar utveckling.
Hur material kan sorteras
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras och källsorteras. Du kan också sortera dem utifrån deras egenskaper.
Dokumentation i bild
Du kan dokumentera ditt arbete i bild.
Dokumentation i text
Du kan dokumentera ditt arbete i text. Skriva enkla faktatexter.
Delta i samtal
Är aktiv i samtal och diskussioner om miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: