Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2019-03-25 09:51 i Hövägens förskola Ale
Förskola
Normer och värden bygger på att alla ska känna trygghet i sin vardag och där man varje dag ska få utvecklas som individ. Barn och pedagoger ska tillsammans medverka till att skapas ett öppet och demokratisk klimat där samhörighet och ansvar kan utvecklas. Hos oss ser vi på olikheter som en tillgång och något som är naturligt och självklart.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi ser att det i barngruppen sker mycket socialt samspel där barnen bjuder in varandra i leken. Vi ser också att man ibland väljer att göra det kompisen väljer eller vill. Vi ser också att det när det uppstår konflikter mellan barnen så har de olika sätt att hantera situationen.
En del barn har svårt att läsa av när kompisen inte vill längre. 
VI har en barngrupp som är nyfiken och som ställer frågor och även ifrågasätter. De berättar gärna om saker de gjort hemma eller varit med om. Vissa barn har svårt att lyssna på andra som berättar. 

 

Mål: Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla...

 •  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 •  förmåga att upptäcka, reflektera över och ta hänsyn till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna och
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Nedbrytning av valda läroplansmål: 

Utveckling sker när...

 • Vi lyfter och synliggör den kulturella mångfald som vi alla bidrar med
 • När barnen visar förmåga att lyssna på andra och förstå andras perspektiv
 • Barnen tar egna initiativ till att hjälpa varandra
 • Barnen tar ansvar och följer gemensamma regler
 • När barnen använder nya strategier som leder till att de kan lösa konflikter på ett bra sätt
 • Vi ger barnen verktyg att både uttrycka egna åsikter, tankar, idéer och kunna lyssna på andras.
 • Barnen gör val utifrån egna intressen

  

Genomförande/arbetsmetoder:

 • Att vi tillsammans i arbetslaget diskuterar och reflekterar kring förhållningssätt och vilka normer och värden vi förmedlar.
 • Vi arbetar på olika sätt med barnens familj och hemkultur. 
 • Ta vara på alla situationer under dagen och använda de till lärsituationer så att barnen hela tiden utmanas vidare i sitt lärande.
 • Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen om hur man ska vara mot varandra och hur man kan uppleva saker på olika sätt.
 • Vi lyssnar och visar att vi är intresserade av barnens tankar, idéer och åsikter. Vi är också närvarande i barnens lek för att hjälpa och stödja dem i kommunikationen mellan varandra. 
 • Vi läser böcker och arbetar med innehåller på olika sätt.
 • Vi stärker och bekräftar barnen när de bidrar till en positiv stämning i gruppen.

 

          Uppföljning

          Utvärdering

          analys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: