Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 4. Bråk och procent vt -19

Skapad 2019-03-25 10:15 i Forssaklackskolan Borlänge
Detta område handlar om Bråk och procent i åk 7.
Grundskola 7 Matematik
Detta område arbetar vi med under våren och det handlar om bråk och procent. Att förstå procentbegreppet är viktigt i många ämnen olika situationer i livet t.ex. Vid löneutbetalningar, när man tar lån och när man handlar. Förståelse för tal i bråkform är en viktig grund till förståelse för procentbegreppet

Innehåll

Arbetsgång och delmål

Vecka 12 

Vecka 13

 

Vecka 14

Vecka 15

Vecka 16

Onsdag: Delprov kap 4.1-4.6

 

 

Vecka 18

 

 

 

Vecka 19

 

Vecka 20

 

 

Arbetssätt 

Vi kommer att arbeta med detta område under veckorna 12 -18. Vi kommer att ha vanliga genomgångar som finns på filmer som är länkade nedan och träna metodförmågan och begreppsförmågan i matteboken s 120 - 167. Vi ska även träna på att muntligt föra matematiska resonemang. 

 

Bedömning

 

Uppgifter

 • Matte: Delprov kap 4.1-4.6

 • Addition och subtraktion med bråk.

 • Delprov 2 kap 4.7-4.10

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk vt -19

Formulera och lösa matematiska problem

Insats krävs
E
C
A
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.

Begreppsanvändning

Insats krävs
E
C
A
Använder och förstår matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp.
Använder och förstår matematiska begrepp.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder och förstår olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.

Metoder- val och användning

Insats krävs
E
C
A
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Insats krävs
E
C
A
Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Behöver hjälp med att använda matematiska uttrycksformer.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt allt mer precist med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Använder med säkerhet och effektivitet olika matematiska uttrycksformer som symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner. Kan med matematiska uttrycksformer beskriva olika begrepp. Anpassar den matematiska språkanvändningen i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: