Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

99 Luftballons

Skapad 2019-03-25 11:51 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med låtar på tyska. Vi startar upp gemensamt med att lyssna på Nenas låt 99 Luftballons och några andra kända tyska artister/grupper. Du ska sedan välja en låttext att arbeta med.

Innehåll

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer jag framför allt att bedöma:

din förmåga att formulera dig muntligt 

din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk

din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter

din förmåga att formulera dig skriftligt

din förmåga att bearbeta och förbättra - när du bearbetar dina muntliga och skriftliga framställningar

din förmåga att välja och använda strategier för lyssnande och läsning

 

Planering 

Del 1

- Vi lyssnar på Nenas 99 Luftballons och har låttexten framför oss

- Vi översätter 99 Luftballons gruppvis, varje grupp får en bit ut låten att översätta

- Diskutera i gruppen om vad ni tror att låten handlar om. Vilka symboler används? Och vad står de för? Vilket eller vilka budskap vill textförfattarna framföra med låten? Hur var det i Tyskland då låten skrevs? 

- Vi hör synpunkter från alla grupper och jag berättar mer om låten

- Vi lyssnar på några fler kända tyska artister och grupper. (Tokio Hotel, Rammstein, Münchener Freiheit, Kraftwerk och Helene Fischer)

- Arbeta vidare på egen hand med 99 Luftballons på lyricstraining.com och öva din förmåga att lyssna och förstå:

www.lyricstraining.com

 

Del 2

- Välj artist/grupp och låttext att arbeta med

- Planera ditt arbete genom att fylla i de uppgifter du vill göra med låttexten och visa sedan planen för mig. I planen skriver du också hur du vill redovisa. (dokumentet Planung Musikarbeit)

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

E
C
A
Förstå tal
,
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: