👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-03-25 13:16 i Örtagårdens förskola Svedala
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika matematiska begrepp. Vi vill utmana barnen i programmering.

Innehåll

Var är vi ( nuläge, syfte) 

 Vi ser ett intresse för siffror och att räkna. De är mycket intresserade av och bra på att sortera in saker enligt olika kategorier. 

De räknar antal och följer tallinjen bra.

Barnen är intresserade av addition och subtraktion. 

Det finns ett intresse av att skapa mönster på olika sätt och med olika material.

 

Vart ska vi ( mål)

 

Vårt mål är att få barnen medvetna om matematik och kunna föra matematiska resonemang. Men dessa  förmågor och lärprocesser kommer barnen även att utveckla:

 

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande 

 

 Hur gör vi?

Vi kommer arbeta med:

programmering

skapa mönster

räkna på olika sätt 

sortera in efter kategorier

spela spel med tärning och sedlar

lägesbeskrivning

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016