Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Matematik åk 5

Skapad 2019-03-25 19:51 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur beräknar man arean i en triangel? Vad är pi? Vad finns det för samband mellan rektanglar och trianglar? Vad finns det för samband mellan kvadrater och cirklar? Hur använder man en gradskiva? Svaren på dessa frågor får du under detta arbetsområde!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Mål 

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

 • använda gradskiva för att mäta och rita vinklar
 • uppskatta och beräkna vinklar i olika tvådimensionella geometriska figurer
 • uppskatta och beräkna area i olika tvådimensionella geometriska figurer (polygoner, trianglar, cirklar)
 • beräkna omkrets i en cirkel och känna till de begrepp som används.

 

Metod 

Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer.  Enstaka läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.  

 

 

Bedömning 

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:

·         redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt, 

·         deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,

·         använder dig av begrepp som hör till avsnittet,

·         presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri - Matematik åk 5

Geometri - Matematik åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppskatta, mäta, rita vinklar
Du kan med stöd uppskatta, mäta och rita vinklar.
Du kan uppskatta, mäta och rita vinklar.
Du kan med säkerhet uppskatta, mäta och rita vinklar.
Beräkna vinklar
Du kan med stöd beräkna vinklar i någon geometrisk form.
Du kan beräkna vinklar utifrån geometriska figurers vinkelsumma.
Du kan med säkerhet beräkna vinklar utifrån geometriska figurers vinkelsumma samt använda kunskaperna för att lösa problem.
Uppskatta och beräkna area i fyrhörningar
Du kan uppskatta och beräkna arean med hjälp av en kvadratcentimeter-rutor.
Du kan uppskatta och beräkna arean i kvadrater och rektanglar.
Du kan med säkerhet använda dig av uttrycket för area i olika regelbundna fyrhörningar.
Uppskatta och beräkna area i trianglar
Du kan uppskatta och beräkna arean med hjälp av en kvadratcentimeter-rutor.
Du kan uppskatta och beräkna arean i trianglar med höjden inuti.
Du kan med säkerhet använda dig av uttryket för area i alla typer av trianglar.
Beräkna omkrets i cirklar
Du kan med stöd beräkna omkretsen i en cirkel.
Du kan beräkna omkretsen i en cirkel vid given diameter eller radie.
Du kan med säkerhet använda dig av uttrycket för cirkelns omkrets och beräkna omkrets, radie och diameter.
Beräkna area i cirklar
Du kan med stöd beräkna arean i en cirkel.
Du kan beräkna arean i en cirkel vid given diameter eller radie.
Du kan med säkerhet använda dig av uttrycket för cirkelns area och beräkna area, radie och diameter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: