👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism

Skapad 2019-03-26 09:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap SO (år 1-3)
Hinduismen är flera tusen år gammal. De flesta hinduer bor i Indien och tror på återfödelse och många olika gudar, som Ganesha på bilden.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • känna till några av de viktigaste gudarna, ritualerna, symbolerna och heliga platserna.
 • förstå hur denna religion kan påverka människors vardag.
 • kunna berätta om vilka likheter och skillnader som finns inom hinduism och kristendom.

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar först med hinduismen på olika sätt bl.a. genom att lyssna på Ur.se "Indiska berättelser", läser texter, svarar på frågor och diskuterar likheter och skillnader utifrån Venndiagram.

 

Bedömning

Jag kommer att titta på i vilken utsträckning du kan: 

- redogöra för religiösa traditioner, heliga platser, ritualer och begrepp genom en digital presentation.

- resonera kring skillnader och likheter mellan och inom hinuismen och ex.kristendomen

- resonera kring vad tro och religioner kan betyda för människor

 

Reflektion

Du kommer att skriva ner dina tankar i din loggbok under arbetets gång och få respons av dina klasskompisar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6