👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Letter To Future Me

Skapad 2019-03-26 11:30 i Bruksskolan Flen
Detta är en skrivuppgift som går ut på att träna texttypen brev. För att eleverna ska nå läranmålen finns stöttningsstrategier med i form av skrivmall, exempeltext och strategier för ordnivå. För läraren finns bedömningsmatris med stöd från Lgr 11 och kommentarmaterialet till kursplanen i engelska.
Grundskola 5 – 6 Engelska
You will write a letter to yourself in the future. Below you will find ideas to write about.

Uppgifter

  • A Letter To Future Me

Matriser

En
A Letter To Future Me

E
C
A
Följer instruktioner
Följer instruktioner Tolkning
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån instruktioner. Eleven följer i stort instruktionerna men glömmer någon del
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner. Eleven följer instruktionen och får med de delar som nämns.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån instruktioner. Eleven följer instruktionen och kan även ge förslag på utveckling. Eleven väljer ev att ha med jämförelser.
Ordförståelse
Strategier för ordförståelse Tolkning
Eleven använder någon strategi för läsning. Eleven använder ordlistan och översätter orden till sitt första språk.
Eleven använder strategier för läsning. Eleven använder ordlistan och försöker förstå orden med hjälp av strategierna för ett ords placering.
Eleven använder strategier för läsning. Eleven kan hitta egna strategier för att förstå orden i texten på egenhand.
Mottagaranpassning
Mottagaranpassning Tolkning
Eleven anpassar sin text i någon mån och hälsningsfraserna passar för ett informellt brev. Eleven använder sig av instruktionerna.
Eleven anpassar sin text i viss mån och väljer hälsningsfraser som passar informellt brev och löser resten av texten på ett lämpligt sätt. Eleven använder sig av instruktionerna och kan även hitta egna strategier
Fraser ord och meningar
Fraser och ord och meningar Tolkning av enkelt Tolkning av begripligt Tolkning av ord, fraser och meningar .
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven använder sig mestadels av exemplen i mallen. Eleven använder få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd. Ordförrådet är mycket enkelt och svarar på de förslag till frågor som anges i skrivmallen
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven använder sig för det mesta av egna exempel och ordförrådet är ganska brett. Eleven kan använda sig av enkla mönster och strukturer för att göra sig förstådd. Meningarna binds samman med sambandsord. Eleven kan otvunget besvara frågorna och kan fylla på.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven uttrycker sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven använder sig av för det mesta av egna ord än de i mallen och ordförrådet är brett. Eleven kan använda vanliga mönster och strukturer och uttrycker sig förhållandevis exakt. Det finns en röd tråd. De pronomen som används refererar till huvudordet eller en hel fras. Eleven besvarar frågorna, fyller på och utvecklar innehållet på egen hand.
Respons
Respons Tolkning
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar. Eleven ändrar endast de enkla förslagen.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar. Eleven kan göra förbättringar utifrån förslagen.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar. Eleven kan göra förbättringar utifrån förslagen och även hitta egna förbättringar.
Jämföra
Jämföra (om eleven inkluderar detta)
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser där engelska används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och upplevelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser där engelska används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och upplevelser.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser där engelska används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och upplevelser.