Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd trä-och metall år 5, ao 1, ht 19/ vt 20

Skapad 2019-03-26 12:02 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Eleverna provar på att tova med vatten och såpa till en början. Vi inspireras av våra svenska traditioner. Eleven får utifrån sina egna idéer utsmycka kulan/ägget/kycklingen utifrån egna tankar och idéer. Även torrtovning med filtnålar kan bli aktuella. Eleven får i samband med detta även karda råull och spinna garn med hjälp av en slända.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Forma, skära, hugga. Du övar utvändig formning samt invändig formning i ett par olika träslag.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet: 

 

 

Arbetsområdet ska ge eleverna möjlighet att formge och framställa föremål genom slöjdens arbetsprocesser och därmed utveckla sin skicklighet i hantverk. Efterhand ska eleven alltmer själv välja och motivera arbetssätt, använda slöjdens termer och analysera, värdera och tolka.

Konkret i arbetet kan det handla om: Ordning och reda, säkerhet, rutiner, ergonomi. Materiallära (benämning, egenskaper, ursprung, användning, kombinationsmöjligheter). Idéarbete, rita/ planera/ göra mall, mätning o beräkning (koppling matte). Verktyg/redskap etc (benämnande samt ändamålsenlig, säker, ergonomisk användning). Hantverkstekniker.  Slöjdens begrepp och termer. Slöjdens arbetsprocesser, att planera processen, arbeta i moment/ steg/ sekvens för att säkra tänkt/ gott resultat. Dokumentation och värdering

 

 

 

Slöjdföremål 1: Utvändigt formad halvfigur i furu; en fisk.

Material: Furu 21mm alt tjockare vid behov. Ytbehandling: lack. Ev bakgrund/ tavla att fästa upp på. Tavelhängare, spik.

Verktyg, redskap: Kontursåg/ rundsåg, olika hyvlar, rasp, fil, stämjärn, skölp, bildhuggarjärn, slippapper och slipkloss, .

Tekniker: såga, hyvla, hugga/ forma/ skära, raspa, fila, slipa, lacka. 

 

Slöjdföremål 2: Skål etc i lind, utvändigt och invändigt formad enl egen formgivning och mallar.
Verktyg och redskap: Kontursåg/ rundsåg, olika hyvlar, rasp och fil, stämjärn, skölp, bildhuggarjärn, sickling. Tekniker. Såga, hyvla, hugga/forma/ skära, raspa, fila, sickla, ev ytbehandling enl önskemål. Det ska bli skuren yta, ej slipad.

 

 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Undervisning och bedömning 

Arbetet styrs genom lärarens introduktioner, instruktioner och genomgångar. Bedömningen sker främst löpande under lektionstillfällen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd, kunskapsmatris åk 4-6

E
C
A
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: