👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids - Fritidsråd

Skapad 2019-03-26 12:40 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola F – 6
När: Varannan måndag (så gott som) Syfte: Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Innehåll

För att utmana sina förmågor kring att Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
ges eleverna möjligheten att under denna aktivitet lära sig/ utveckla sina kunskaper att;
 • Förhålla sig till demokratiska värderingar och tillvägagångssätt
 • Följa regler
 • Ta hänsyn till varandra
 • Ha inblick i samt förstå hur de kan påverka verksamheten

 

När och Hur
Så gott som varannan måndag har vi fritidsråd. Ett forum där eleverna har möjligheten att vara med och påverka verksamheten på så vis att de får komma med förslag på eventuellt strukturella förändringar och förslag på aktiviteter samt utvärdera de gångna veckorna. Ett forum där eleverna också får ta del av nya bestämmelser kring verksamheten och information från pedagoger.
Fritidsrådet behandlas som ett "riktigt möte" och protokollförs synligt på projektor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -