Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 1b Du och din kropp + Sex och samliv

Skapad 2019-03-26 13:12 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Utveckla kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Utveckla kunskaper kring livsstilars konsekvenser för hälsan. Utveckla kunskaper kring aktuella samhällsfrågor kring sex och samliv. Utveckla förmågan att diskutera, göra ställningstaganden, underbygga med argument och ge handlingsalternativ.

Innehåll

Områden som vi  kommer arbeta kring

Sex och samliv:

 • könsorganens uppbyggnad
 • menstruation
 • graviditet - genomgång med efterföljande arbete kring graviditetskalendern
 • preventivmedel - genomgång med efterföljande arbete kring  + och -
 • abort - berättelser kring abort med efterföljande diskussion
 • normer - genomgång med diskussionsfrågor och övningar 
 • sexuell läggning och identitet

Du och din kropp:

 • människokroppens arbetsenheter
 • Matspjälkningsorganet - genomgång med efterföljande laboration
 • hälsa - genomgång med efterföljande uppgift kring organ - sjukdom - livsstil 

 

Uppgifter

 • Du och Din Kropp

Matriser

Nak
Du och din kropp + Sex och samliv

E
C
A
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. Eleven kan översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. Eleven kan utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: