Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marinbiologi, läran om livet i havet!

Skapad 2019-03-26 14:13 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Mål Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi länder som börjar på den bokstaven och bygger upp en karta. Alla skapar flaggor tillsammans på väggen. Flagga för flagga sätter vi på plats med olika skapande tekniker när landet dyker upp med en bokstav. Alla barnen ska få vara med och skrapa fram länder på en världskarta vi köpt. Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp landet, flaggan, klocka med tid mm och bygger upp världen på samma vägg. Lära sig Majas alfabetssång. Alla barn ska dessutom få plocka geometriska former under samlingen. Matematisk övning. Under HT-16 och VT-17 jobbar vi oss igenom alfabetet och hela världen. Vi kommer att ta reda på olika tidszoner och vad klockan är i olika länder, vi kommer ha åtta olika klockor på väggen med olika tider. Genom en glassbild kommer vi att ta reda på hur mycket glassar man får i olika länder, ett enkelt sätt att förstå valuta. Vi kommer att lyssna på hur språket låter i olika länder.
Förskola
Detta tema handlar om det marina livet i havet med djur och växter. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om vilka fiskar, växter, alger och korallrev lever i hav och sjöar i Sverige och andra länder. Syftet är också att öka barnens förståelse för den biologiska mekanismen, som evolution och kretslopp. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder.

Innehåll

Kartläggning av barngrupp

Vi har en barngrupp med arton barn, mellan 1-6 år.

I samtal med barnen har vi kommit fram till att de vill veta mera om fiskar och vad mer som lever och finns i våra vatten. En fortsättning från vårt tidigare projekt SEMLA bygger vi vidare på barnens intresse och erfarenheter. Detta kommer att dokumenteras kontinuerligt på avdelningen och i Unikum. Vi tänker fortsätta arbeta med SEMLA och ge barnen en ny frågeställning som "Hur kommer Vaxholm se ut om 100 år om vi låg under vatten?"

Barnen är väldigt intresserade av att söka och titta på information med hjälp av digitala verktyg.

Arbetssätt

Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi fiskar, plankton, korallrev, alger, andra växter och mikroorganismer som finns i våra Svenska sjöar, åar och hav både i Sverige och utomlands som börjar på veckans bokstav. Vi kommer att tillsammans med barnen bygga upp alfabetet och vecka för vecka sätta upp bilder på vår dokumentationsvägg. Varje vecka kommer vi att titta på olika program om fiskar och hav till exempel "Fiska med Anders".

Vi kommer att vara biologer under året och lära oss om livet i havet, marinbiologi. Som biolog kommer vi undersöka fiskar och deras ekologi, vad de behöver för att överleva. Det kallas iktyologi och innebär läran om fiskar. Vi tar reda på vad de heter, anatomi, fjäll, färger, matsmältning, andningsorgan, cirkulationssystem, kroppsvärme, sinnen, fortplantning, evolution, käkar, vad de äter, var de lever och om man kan äta de eller om de är giftiga?

Vi kommer att jobba efter ett arbetssätt som heter SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som byggger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer oxh genomföra planer. Vi har en gemensam frågeställning som är utmanande och hållbar över tid som inte går att hitta omedelbara och slitgiltliga lösningar på. 

Vi avslutar temat med en reflektionsvecka tillsammans med barnen och en familjeutflykt till ett passande museum. 

Mål

 • Utvecklar sin förståelse för fiskar och hav, marinbiologi.
 • Utvecklar sitt intresse för bokstäver och skriftspråket, språk.
 • Få grundläggande kunskaper i naturvetenskap och biologi.
 • Utvecklar sitt intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Barnen ska få använda många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet.
 • Att varje barn känner delaktighet i en demokratisk avdelning, barns inflytande.
 • Känna lust till att utforska om livet i havet.
 • Lära känna igen olika fiskar och vad de heter.
 • Att alla får möjlighet att titta tillbaka på årets kunskaper tillsammans under reflektionsveckan för att vi ska kunna veta vad de vill lära sig mer om.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: