Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan år 2 SO -Halmstad

Skapad 2019-03-26 14:25 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Halmstad - staden med tre hjärtan. Nu ska du få lära dig om Halmstads historia, viktiga platser och hur människorna har levt i vår stad under de senaste århundradena. Du kommer även att få bekanta dig med några av de konstverk som finns i staden.

Innehåll

Syfte

Att känna till hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 

Mål

Känna till något konstverk i Halmstad och lite om konstnären som har gjort det

Känna till några byggnader och kunna berätta lite om deras betydelse

Kunna berätta om hur det varit att leva i Halmstad i olika tidsperioder

Känna till några anledningar som på verkar var man bygger en stad och varför Halmstad ligger där det ligger.

 

Undervisningen

Du kommer att:

få titta på faktafilmer och läsa faktatexter.

skriva faktatexter gemensamt, i par och på egen hand.

göra en tidslinje över Halmstads historia.

gå en stadspromenad

titta på olika konstverk och lära dig lite om konstnärerna bakom verken.

 

Bedömning

Du visar att du nått målen genom att aktivt delta på lektionerna och vara delaktig i diskussioner.

Du kan sätta ut viktiga händelser i Halmstad i kronologisk ordning.

Du kan berätta om några likheter och skillnader i hur det är/var att leva i Halmstad.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: