Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2019-03-26 15:48 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ett moment som innebära att analysera och öva sig i att skriva skriva olika texttyper.

Innehåll

Innehåll och syfte Detta moment handlar om att ni ska öva er i att skriva i olika stilar i olika typer av texter (referat, debattartikel, reportage). Varje texttyp har sina behov och krav och därför måste man anpassa sitt skrivande efter dem. Momentet kommer även att ta upp bra verktyg för hur man återberättar vad andra har skrivit, hur man lägger upp en bra disposition, hur bilder kan analyseras och användas i texter, samt diskutera hur man gör en bra textanalys.

Lärandemål Det övergripande lärandemålet är att ni ska förbättra er skrivförmåga och bli säkrare på att skriva olika typer av texter, samt förstå att olika texter har olika behov. Ett ytterligare mål är att ni blir säkrare vad gäller texternas formalia och hur de får en bra layout. Slutligen ska ni fundera kring och utveckla hur man kan analysera och använda andra människors texter.

Undervisningen kommer att innebära kortare föreläsningar och sedan arbete med olika texttyper. Ni kommer även att får göra en egen ordlista där ni skriver upp viktiga begrepp. Vi kommer att göra olika typer av analyser av texter och bilder. Ni kommer även att få skriva egna texter av olika slag. Det viktigt att man deltar. Om man missat en lektion så måste man ta reda på vad man missat.

Formativ bedömning av detta moment sker fortlöpande i undervisningen i de uppgifter och texter som vi arbetar med under momentets gång. Varje lektion är ett bedömningstillfälle. I slutet kommer ni även att skriva ett eget reportage som blir den examinerande uppgiften, tillsammans med de tidigare deluppgifterna

Tidsplanering 

V.6 

 Introduktion + Ordlistan + Citat och referat + Novellanalys.

v.7 

 Novellanalys + Debatterande artiklar (tes och argument)

v.8 

 Debattanalysen + Bildanalys + Reportage

v.10 

 Skriva eget reportage

 

Uppgifter

1. Ta ut citat och referat

2. Novell och novellanalys

3. Analysera en debattartikel

4. Analysera en bild

5. Analysera ett reportage

6. Skriv ett eget reportage

Uppgifter

  • Skriv ett reportage

  • Skriv ett reportage

  • qaqdada

  • Skriv ett reportage

  • Skriv ett reportage

Matriser

Sve
Bedömning reportage

--->
--->
--->
Texttyp, stil och form
Texten är till viss del anpassad till reportagets stil Läsaren kan förstå reportaget utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart.
Texten är anpassad till reportagets stil Det finns rubrik, ingress och brödtext. Det finns person- och miljöbeskrivningar och fakta på området presenteras Läsaren kan förstå reportaget eftersom språket är så tydligt och klart så att innehållet framgår.
Texten är väl anpassad till reportagets stil Det finns rubrik, ingress och brödtext. Person- och miljöbeskrivningar och fakta på området presenteras och det är bra balans mellan dem Det skapas en passande stämning för reportaget och läsaren har lätt att ta till sig innehållet och läsningen flyter bra eftersom språket är varierat och välformulerat.
Språk och disposition
Reportaget följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Reportaget följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken och språket har varierade uttryckssätt och är ibland välformulerat Texten har tydlig struktur med varierade sammanhangssignaler och en rimlig styckeindelning
Reportaget följer i huvudsak normerna för språkriktighet i meningsbyggnad, stavning och skiljetecken och språket har en god variation av meningstyper, precisa uttryck och goda formuleringar. Texten har tydlig struktur med varierade sammanhangssignaler och en rimlig styckeindelning
Innehåll
Enkla sammanfattningar görs av intervjuer eller fakta Källorna används med viss säkerhet och intervjuer och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Sammanfattningar görs av intervjuer och fakta som lyfter fram och kopplar till huvudtanken med reportaget Källorna används med viss säkerhet och intervjuer och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Sammanfattningar görs av intervjuer och fakta som lyfter fram och kopplar till huvudtanken med reportaget och ger nya perspektiv Källorna används med säkerhet och intervjuer och fakta citeras eller refereras med rätt teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: