Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldkorn: Djur i vår närmiljö

Skapad 2019-03-26 18:17 i Björnligans förskola Killhult Hörby
Förskola
Vi arbetar med en yngre barngrupp (1-2,5 år). Många av barnen har visat intresse för djuren bland våra leksaker, vissa av dem har kopplat samman dem med djuren i sin hemmiljö. Vi har tagit fasta på detta och tänker utgå från dessa djur i vårt arbete med djur i vår närmiljö.

Innehåll

 

Detta vill vi utveckla

 

Många av barnen har visat intresse för djuren bland våra leksaker, vissa av dem har kopplat samman dem med djuren i sin hemmiljö. Vi har tagit fasta på detta och tänker utgå från dessa djur i vårt arbete med djur i vår närmiljö. Barnen leder vårt tema och vi får se vad de visar intresse för. Vi kommer att arbeta med vårt guldkorn i samlingen, genom naturupplevelser, samt försöka fånga de spontana stunderna när barnen reflekterar kring vårt guldkorn.

 

Vi vill utveckla barnens språk och nyfikenhet på djur i vår närmiljö.

 

Vi vill ge barnen nya upplevelser kring djuren som kan utveckla deras erfarenheter och kunskaper kring djuren. (Naturvetenskap)

 

Vi vill ge barnen möjlighet att prova skapande med hjälp av olika material och tekniker.

 

 

Mål från Lpfö 98/16

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur

 

 

Så här ska det gå till

 

Vi kommer att arbeta med djuren som utgångspunkt och erbjuda barnen olika upplevelser inom språk, skapande, naturvetenskap och ikt.

 

Vi vill stimulera barnens nyfikenhet och intresse att vilja lära sig mer kring de olika djuren. Vad djuren heter, vad hona, hane och unge kallas, hur de låter och vad de tycker om att äta. Vi kommer också arbeta med djurens Takk-tecken.

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

 

Vi kommer löpande att koppla blogginlägg och lärloggar till denna planering och vi kommer även att sätta upp fotodokumentation på avdelningen för att spontant kunna reflektera tillsammans med barnen i vårt tema. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: