Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick 1B - Geometri och mätning

Skapad 2019-03-27 07:29 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
Under detta arbetsområdet kommer du att få lära dig om geometri och mätning. Du ska kunna klockans hela och halva timmar, mäta längd med klossar och rutor, mäta längd i centimeter, mäta längd med äldre måttenheter. Samt egenskaper hos trianglar, fyrhörningar och cirklar.

Innehåll

Mitt i prick 1B - geometri och mätning 

I detta arbetsområde ska du lära dig mer om geometri och mätning. Du ska lära dig klockan, både hel och halvtimme samt uppskatta tid. Du ska kunna mäta längd med klossar och rutor men även i centimeter. Du ska kunna beskriva egenskaper hos trianglar, rektanglar, kvadrater och cirklar. Arbetsområdet sträcker sig från vecka 14 till vecka 18.

 

Konkretiserade mål 

- Du kan klockan - hel och halvtimme. 

- Du ska veta skillnaden på timvisaren och minutvisaren. 

- Du kan uppskatta tid. 

- Du kan mäta längd i centimeter.

- Du kan mäta längd med klossar och rutor. 

- Du kan känna igen de olika geometriska formerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. 

- Du kan beskriva de olika geometriska formernas egenskaper. T.ex. En triangel har 3 sidor och 3 hörn. 

 

Undervisning/såhär ska vi göra

- Vi kommer att använda våra små whiteboards i början av varje lektion för att repetera begrepp vi tidigare arbetat med, samt se om du förstått dagens genomgång. 

- Vi kommer att träna klockan med våra små klockor. 
- Vi kommer att arbeta med logiska block. 
- Vi kommer att räkna i boken Mitt i Prick 1B. Kapitel 4, geometri och mätning. 
- Vi kommer att spela mattespel.
- Vi kommer att arbeta laborativt. 
- Vi kommer att spela spel på Ipad. 
- Vi kommer att titta på avsnitt från serien livet i mattelandet
- Vi kommer att spela NOMP och 10monkeys på våra chromebooks. 
- Vi kommer att ha matteläxa varje vecka, detta för att repetera och befästa det vi gjort i skolan. 

Begrepp

Klockan,heltimme, halvtimme, timvisare, minutvisare, centimeter, meter längre, kortare, triangel, trehörning, kvadrat, rektangel, fyrhörningar, cirklar, tum, fot, tvärhand och aln, 

Bedömning

- Du kommer att bedömas formativt, d.v.s kontinuerligt under arbetets gång. 

- Du kommer i början av varje lektion få tillfälle att svara på frågor på en liten whiteboard, alternativt med miniklockan eller logiska block. 

- Du kommer att göra ett litet kunskapstest i slutet av arbetsområdet. 

Summativ terminsbedömning utifrån det obligatoriska bedömningsstödet i matematik från skolverket. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: