👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Ljud och Örat

Skapad 2019-03-27 08:31 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du lyssnar på musik, du lyssnar på vad läraren säger och så lyssnar du även när du tittar på film. Vi lyssnar på allt detta via ljud. Via ljudet får vi alltså massor med information som vi bearbetar och tar till oss. Men vad är ljud egentligen? Hur kommer det sig att vi överhuvudtaget hör någonting? Finns det ljud i rymden och på andra planeter? Dessa är frågor som vi kommer att få svar på genom att arbeta med avsnittet om ljud.

Innehåll

 

Konkreta mål att uppnå med avsnittet om ljud

Efter att ha arbetat med det här avsnittet ska du veta:

 • hur ljud skapas
 • hur ljud sprids
 • varför vi ser blixten innan vi hör mullret när det åskar
 • vad ultraljud och infraljud är
 • vad ekolod är
 • skillnaden mellan höga och låga toner
 • skillnaden mellan starka och svaga toner
 • vad resonans är 
 • vad buller egentligen är

 

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå från följande punkter:

 • Genomgångar
 • Övningsuppgifter
 • Klass/gruppdiskussioner
 • Laborationer
 • Läxförhör
 • Ett prov

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du använder din kunskaper om ljud i de här ovan beskrivna punkterna. 

Elevdel

Planering i fysik årskurs 

 

Vecka

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Tillfälle 3

Vecka 14

Kap 3.1 Vad är ljud. Vibrationer. Vakuum. 

Sid 76-77 / Light: 51-52

Kap 3.1 Ljudets hastighet. Frekvens.,  Infraljud och ultraljud.

Sid 78-80 / Light: 52-54

Laboration

Vecka 15

Kap 3.2 Toner och musik. Höga och låga toner. Starka och svaga toner. 

Sid 82-83.

Sid 82. / Light: 55

Resonanslåda. 

Sid 84-85 / Light 56

Inlämning av läxa Testa dig själv 3.1. 

Laboration

Vecka 17

Kap 3.3 Ljud på gott och ont. Ultraljud. Ekolod , Decibel. Hörselskador.

Sid 87-90 / Light 58-59

Skydda din hörsel. Sid 91-92. /Light 59-60

Inlämning av läxa Testa dig själv 3.2.

Laboration

Vecka 18

Buffert

Finalen. 

Sid 95-96 / Light s 63-64

Inlämning av läxa Testa dig själv 3.3

.Laboration

Vecka 19

Finalen.

Sid 95-96 / Light s 63.64

Buffert

PROV på Kapitel 3 sid 50-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik, bedömningsmatris år 7-9

Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Resonera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden
med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Argumentera
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt
som till viss del för diskussionerna framåt.
som för diskussionerna framåt.
som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Laborera
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda
I undersökningen använder eleven utrustning på ett säkert,
och i huvudsak fungerande sätt.
och ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna
och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
och drar då utvecklade slutsatser med relativ god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonera
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förklara omvärlden med fysikaliska kunskaper.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonera kring samband: människa, teknik och miljö.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan leda till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människaoch teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckters påverkan på människan.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.