Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt 19 Kristendom Re åk 8 Asv

Skapad 2019-03-27 09:31 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 8 Religionskunskap
Vem var han och varför är han så berömd? Var Jesus Guds son? Eller var han en vanlig människa? Vilka är de kristna kyrkorna och vad skiljer dem åt? Vad är gemensamt för alla kristna?

Innehåll

Jä Vt-18 Kristendomens grunder Re åk 8 Asv

Mål för eleven

Du ska kunna 

- resonera kring frågan "Vem var/är Jesus?"

- förklara sambandet mellan judendom och kristendom,

- resonera om likheter och skillnader mellan olika kristna kyrkor,

- söka och bearbeta information om kristendom samt granska och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Genomförande

Under några veckor kring påsken arbetar vi med kristendomen. Fokus kommer att ligga på att söka information, granska och värdera källor. Du arbetar enskilt med att söka svar på frågor om Jesus som sammanställs till en text och lämnas in.

Därefter arbetar ni i par med att söka svar på frågor om de tre kristna kyrkorna. Ni redovisar i tvärgrupper, varje par ansvarar för en av kyrkorna. Ni lär varandra ,så att alla kan det grundläggande om katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

 

 Bedömning

Grund för bedömning är

- elevens sökande av information och värdering av källors trovärdighet och relevans,

- redovisning av  enskilt arbete,

- deltagande i diskussioner och förhör.

Innehåll

Religioner och andra livsåskådningar.

Religion och samhälle.

 

Kursplanemål

• analysera kristendomen samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

• söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Matriser

Re
Kristendom.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
centrala tankegångarna, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Visa samband
på hur samhälle och religion påverkar varandra och hur identiteter formas av kristendomen.
Enkla samband
Förhållandevis komplexa samband
Komplexa samband
Jämföra
resonera om likheter och skillnader mellan kristendom och judendom samt mellan olika riktningar inom kristendomen.
Enkla resonemang T ex Du kan redogöra för några likheter och skillnader.
Utvecklade resonemang T ex Du kan förklara och ge exempel på flera likheter och skillnader.
Välutvecklade resonemang T ex Du kan kan redogöra för likheter och skillnader och resonerar kring orsakerna till dessa samt drar slutsatser om gemensamma drag i olika religioner.
Metod
söka, granska och värdera information.
På ett i huvudsak fungerande sätt. T ex Du kan söka information och på ett enkelt sätt granska och värdera källorna.
På ett relativt väl fungerande sätt. T ex Du använder information från flera källor och motiverar varför. Du ställer t.ex frågor om; vem som skrivit och varför.
På ett väl fungerande sätt. T ex Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval källor och är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och värdera källan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: