Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, mark, syror och baser

Skapad 2019-03-27 11:08 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Kemi
Först tittar vi på luft, vatten och mark, som är livsviktiga för oss människor. Sedan undersöker vi syror och baser och hur kan vi påvisa dem.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att..

Undervisningens innehåll

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

Efter avslutat område, bör eleverna:

  • redogöra för vilka gaser som  finns i luft
  • förklara varför ozonlagret är viktigt
  • förklara vad som menas med växthuseffekt och sambandet med klimatförändringarna
  • kunna kemiska formeln för en vattenmolekyl
  • känna till vattnets egenskaper, samt fast, flytande, gas form vatten och hur övergången mellan dem sker.
  • redogöra för vattnets kretslopp med ord som: avdunsta, kondensera, frysa, smälta
  • redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel
  • hur vatten kan renas
  • redogöra för vad en bergart, en mineral och malm är
  • beskriva jorden kretslopp
  • ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
  • känna till vad pH-värde är och pH för syra, basiska och neutrala lösningar
  • var några vanliga drycker befinner sig på pH-skalan.
  • kunna kemiska formel för några syror och baser
  • redogöra för syrors och basers egenskaper
  • redogöra för några syrors och basers användning
  • redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador

Det ska bedömas

Elevernas kunskaper kommer att bedömas under lektionstid: vid redovisningar, delaktighet vid genomgångar samt vid laborationstillfällen, samt kunskapsprov. kunskapsprovet planerar vi tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömnings matris i kemi

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

.
F
E
C
A
K 6
Du hanterar inte utrustningen på ett tillräckligt säkert och fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemikaliska samband i naturen och samhället.

F
E
C
A
K 10
Du behöver öva mer på de grundläggande kunskaper i kemi som vi begär av dig.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
K 11
Du kan inte förklara tillräckligt tydligt eller visa samband om kemiska processer eller på kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
K 12
Du har inte tillräcklig kunskap om materiens kretslopp eller om kemiska processer i vardagen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: