👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 Växter och djur (Biologi) Vecka 10 - 15

Skapad 2019-03-27 13:38 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Biologi
Vi kommer att fördjupa oss i vad växter och djur är, vilka olika växter och djur som finns, hur de har utvecklats och ser ut. Vi kommer att tyvärr inte kunna labba och dissekera pga fjärrundervisningen, men det skall vi försöka ta igen senare. Kapitel (1), 2 och 3 i biologiboken. Perioden avslutas med ett prov. Planeringen kan komma att justeras under veckan.

Innehåll

Perioden omfattar kapitel (1), 2 och 3

Repetition av de delar av kap 1 och 2 som vi gick igenom förra biologiperioden.

Växter - sporväxter och fröväxter: Biologiboken sid 44, 45, 55, 57, 59 - 65

Djur - huvudsakligen leddjur och ryggradsdjur. Biologiboken:

sid 89 - 93 – Djurens utveckling

sid 106, 109, 112, 113, 114 – Leddjur

sid 118, 120 – Fiskar

sid 122 – Groddjur

sid 124 – Kräldjur

sid 127 - 129 – Fåglar

sid 134 - 137 – Däggdjur

Förminskad kurs: Sid 59, 61, 62, 89, 90, 112, 113, 128, 129, 134, 135

 

Måndag:

Vi börja med att titta på vad vi gjorde i höstas, då vi gick igenom alla levande organismer och hur de är besläktade med varandra - systematiken. Sedan diskuterar vi: Vad är en växt? Ett djur? Vi ser kort på fotosyntesen och förbränning (cellandning). Sid 44 och 48.

Vi kollar på en bild av en växtcell och en djurcell - studerar likheter och skillnader. Sedan nämner vi Linnés arbete med systematik. Vi ser också vad som menas med en art. Sid 14 - 17

Vi går igenom olika typer av växter, sporväxter och fröväxter. Vi studerar på växternas utveckling på land: mossor, ormbunkar, fröväxter. Biologiboken sid 44, 45, 55, 57, 59 - 65.

Frågor & begrepp sid 47: 1-7, sid 51: 1-7, 9, sid 58: 1-8, sid 69: 1-5.

Läxa 7c: Gör frågorna på sid 58: 1-8 och frågorna på sid 69: 1, 5, 6, 7, 8, 9

 

 

Tisdag:

Vi börjar med att se om vi hann klart med växter på måndagen.

Vi funderar på vilken nytta vi har av växter och hur de påverkar oss.

 

Djur. Vi gör en kort övning på 4 djur - vilket skall bort.

Vi kollar in vilka djur som finns (vilka stammar av djur, enligt Linné). Vi ser på hur olika djurgruppers utveckling för olika problemställningar som t ex mun, ryggrad, tarmar, ...  Biologiboken sid 89.

Vi ägnar lite tid åt att studera några lite mer primitiva djurstammar: Svampdjur, Nässeldjur, Blötdjur, Tagghudingar och Maskar. Uppgiften: Ni skall studera; Svampdjur, Nässeldjur, Blötdjur, Tagghudingar och Maskar. Kolla hur de ser ut, vilka olika typer som finns (t ex är nässeldjuren uppdelade i maneter och koralldjur), hur de får i sig näring, hur de andas, hur de fortplantar sig. Skriv gärna ned detta (Mycket kortfattat) i en tabell. Du hittar i stort sett allt i boken på sid 96 - 105.

 Vi diskuterar hur djuren är anpassade till ett liv i vatten/på land, t ex diskuterar vi för- och nackdelar med inre eller yttre befruktning.

 

Frågor & begrepp sid 102: 3-8, sid 105: 1-8.

Läxa: Kolla dessa minifilmer på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=KUBwYR4xjVg

https://www.youtube.com/watch?v=6tgVJSsK7Lk

https://www.youtube.com/watch?v=LwJYK4tR3Bg

 

Onsdag:

Vi kollar in leddjuren - Insekter, kräftdjur, mångfotingar och spindeldjur. Vi studerar hur insekter ser ut, skillnader mellan insekter och spindeldjur (kroppsdelar, ögon, andning, antal ben, vingar/spinnkörtlar). Vi studerar också vad som menas med fullständig förvandling och att insekterna utvecklats mycket jämfört med de andra djuren vi studerat, med t ex inre befruktning/parning, att de kan leva i samhällen och att de med olika anpassningar kan leva i stort sett i alla möjliga livsmiljöer på jorden. Biologiboken sid 106, 109, 112, 113.

Vi ser en film om insekter:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202122

 

Ryggradsdjuren. Vi studerar de fem olika typerna av ryggradsdjur, Fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. Vi studerar hur djuren har utvecklats när de gick upp på land och hur massdödar har drivit på utvecklingen. Vi studerar likheter och skillnader, hur de är uppbyggda, hur de förökar sig, andas, håller sig varma, osv. Vi funderar på de olika djurens strategier för överlevnad. Biologiboken sid 90 - 93, sid 118,120, 122, 124, 

Frågor och begrepp:  sid 93: 1-6, sid 117: 1-6, sid 126: 1-8,  Finalen kap 2 sid 83; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16.

Läxa: kolla filmerna:

Fåglar: https://www.youtube.com/watch?v=MFaf59Rdrhg

24 sekunder om däggdjuren: https://www.youtube.com/watch?v=msCyDXPnJYI

 

Torsdag:

Vi tittar på fåglarnas specialisering för att klara konkurrens (näbbar och fötter, fjädrar och viktbesparing). Vi studerar också vad som är speciellt med däggdjuren. Eleverna fördjupar sig i olika strategier inom djurvärlden: (Inre/yttre befruktning, gå i ide eller övervintra ute, växelvarm/jämnvarm, flock eller ensam, rovdjur eller växtätare..)

Biologiboken 127 - 129, 134 - 137.

Frågor och begrepp sid 133: 1-8, sid 139: 1-8, Finalen kap 3 sid 151; 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14.

 

Fredag:

Tanken är att ni är på skolan på fredag, i alla fall på eftermiddagen. Det blir prov sista NO-lektionen.

Vi kollar hur det har gått, ser om det är något vi behöver ta om eller fördjupa oss mer i. Sedan blir det tid att arbeta med frågor i boken och instuderingsfrågor. Sedan skriver ni prov

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Vad får ärtor till att gro?

  • Bygga torn åk 7 TEKNIK

  • Bygg ett torn 7D

Matriser

Bi
Biologi

E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven använder biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beskriva och Förklara
Eleven visar biologiska samband som gäller VÄXTER genom resonemang.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar
Beskriva och Förklara
Eleven visar biologiska samband som gäller DJUR genom resonemang.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar
Beskriva och förklara
Eleven diskuterar olika faktorers inverkan på samspelet i naturen mellan växter och djur.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang förklarar
Välunderbyggda resonemang, förklarar och generaliserar