Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism VT19 v. 11-17

Skapad 2019-03-27 23:46 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Hej, mina underbara elever! De kommande veckorna kommer vi att lära oss om Hinduismen och Buddhismen. Två av våra världsreligioner finner vi rötterna till i Indien. Dessa religioner har många saker gemensamt men också en hel del skiljer dem åt. Under kommande veckor ska vi titta närmare på hinduism och buddhism. Lycka till! Natalya

Innehåll

Övergripande mål

 • kan använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

 Förmågor

 • analysera hinduismen och buddhismen samt olika tolkningar och bruk inom dessa

 Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen- domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser och andra urkunder.

 Kunskapskrav

 • Du har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att resonera om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Du visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna

 Genomförande

 • Ser filmer från SVT-play: Världens sämsta indier (avsnitt 4), andra korta filmer kan eventuellt tillkomma under arbetsgång. 
 • Läser och sammanfattar faktatexter, enskilt och i grupp, i t.ex PULS Religion.
 • Genomgångar om t.ex några kända gudar, personer, platser, byggnader etc i form av presentationer i PowerPoint.
 • Lyssnar på presentationer om hinduism och buddhism i klassrummet. 
 • Eleverna gör ett eget arbete/egen Kahoot om de två religionerna. Arbetet görs i grupp och presenteras framför klassen. 
 • Genomgång av ämnesspecifika ord och begrepp.

Elevinflytande

Du får jättegärna komma med synpunkter på arbetssätt och arbetsformer.

Har någon tips om en bra film, en person som är hindu/buddhist och vill komma på besök?

Bedömning

Dina kunskaper kommer du att få visa muntligt eller skriftligt i diskussioner och i enskilda slutuppgifter.

 Dokumentation/Utvärdering

Dina arbeten/resultat sparas i din pärm samt publiceras på Unikum

Vi kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Uppgifter

 • Kahoot "Hinduismen"

 • Instuderingsfrågor Buddhism

 • PP presentation om hinduismen

 • Muntligt prov/hinduismen

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6

Matriser

Re
Hinduismen

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Hinduismen världssyn.
Du vet hur hinduer ser på världen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur hinduerna ser världen som ett evigt kretslopp.
Du kan på ett detaljerat sätt beskriva hur hinduerna ser världen som ett evigt kretslopp och du vet vilka gudar som gör det möjligt.
Tro
Du kan beskriva vad tro kan innebära inom hinduismen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad karma betyder för en hindu och varför hinduer är vegetarianer.
Du kan detaljerat berätta vad karma betyder för en hindu och hur de bör leva för att uppnå ett bra karma. Du kan också förklara varför hinduer är vegetarianer.
Högtider och ritualer
Du har kunskaper om hinduismens högtider och ritualer.
Du känner till någon högtid och kan på ett enkelt sätt beskriva vad den innebär.
Du känner till flera högtider och kan på ett detaljerat sätt beskriva vad de innebär.

Re
Hinduismen

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Religion och andra livsåskådningar
Eleven har otillräckliga kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Likheter och skillnader
Eleven kan inte föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner

Re
Buddhismen

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Heliga platser, ritualer, levnadsregler
Eleven har otillräckliga kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler inom buddhismen.
Eleven berättar på ett enkelt sätt om heliga platser, ritualer och levnadsregler inom buddhismen.
Eleven kommer med nya välutvecklade aspekter i samtal om heliga platser, ritualer och levnadsregler inom buddhismen.
Jämförelse Hinduism/Buddhism
Eleven kan inte föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Eleven kan ge några enkla exempel på likheter och olikheter mellan hinduismen och buddhismen.
Eleven kan ge flera tydliga exempel på likheter och olikheter mellan hinduismen och buddhismen.
Ämnesspecifika ord
Eleven kan inte eller har svårt att förklara ämnesspecifika ord, som t.ex. karma, kretslopp, nirvana och Buddha
Eleven kan använda ämnesspecifika ord, som karma, kretslopp, nirvana och Buddha på ett tydligt sätt.
Eleven kan använda ämnesspecifika ord, som karma, kretslopp, nirvana och Buddha på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: