Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 Kalla kriget & tiden fram till idag Historia åk 9 TP

Skapad 2019-03-28 10:29 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia
Världen och Europa efter krigens slut. Vad skulle hända nu? I detta arbetsområde lär du dig om hur Europa och världen blev uppdelat mellan de två supermakterna, USA och Sovjet. Hur påverkade människorna av den ständiga terrorbalansen? Ett kallt krig kunde inte undvikas... Du lär dig även om tiden efter kalla krigets slut fram till idag.

Innehåll

Mål för elev

redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien,

redogöra för olika typer av källor och resonera om hur forskare får fram historisk kunskap,

använda dig av och förklara olika historiska begrepp i dina redogörelser,

reflektera över din och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv 

 

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar, arbeta i grupp samt delta i diskussioner. Du kommer även att få visa dina kunskaper på olika förhör och läxprov, muntliga som skriftliga. 

 

Bedömning

Du ska kunna (se bedömningsmatris):

redogöra för tidsperioderna, t.ex. resonera kring hur det kalla kriget växte fram och utvecklades,

berätta om viktiga personer, hädelser och politik samt reflektera över vad det har spelat för roll för historien och nuet, 

resonera och jämföra olika källor där du tar ställning till dess trovärdighet

resonera kring hur historia har använts och kan användas för att skapa gemenskap, nationella identiteter samt förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. 

 

Innehåll

 

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel efterkrigstiden och kalla kriget

Matriser

Hi
Kalla kriget & tiden fram till idag Historia TP

--->
--->
--->
Visa kunskaper & begrepp
du visar kunskap om - historiska förhållanden - skeenden - gestalter Använda begrepp...
grundläggande kunskaper i ett huvudsak fungerande sätt
goda kunskaper relativt väl fungerande sätt
mycket goda kunskaper väl fungerande sätt
Samband
du för resonemang om orsaker och konsekvenser gällande: - samhällsförändringar - människors levnadsvillkor och handlingar - Förintelsen och andra folkmord...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Jämföra
du beskriver samband mellan olika tidsperioder gällande: - kulturmöten - migration - politik - levnadsvillkor
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Värdera
du resonera om hur historia kan användas för olika syften och vilka konsekvenser det kan få... (Du redogör för hur historien har påverkat nuet, t.ex. om hur uppdelningen av öst och väst påverkat världen idag politiskt och levnadsvillkoren för människor. Dra gärna paralleller med hur de mr har kränkts.)
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Metod
du resonera om olika källors trovärdighet och relevans...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: