👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi, vardagsjuridik och arbetsliv (Sh1a1)

Skapad 2019-03-28 13:43 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här momentet kommer du lära dig mer om din privatekonomi, hur arbetsmarknaden fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter du har i rollen som konsument eller arbetstagare.

Innehåll

Planering

I detta moment kommer vi att jobbar med tre områden: privatekonomi, vardagsjuridik och arbetsliv.

V. 17 Privatekonomi

V. 18 Vardagsjuridik

V. 20 Arbetsliv

I avsnittet om privatekonomi kommer vi att gå igenom följande:

 • Inkomster och utgifter
 • Hur man ställer upp en budget
 • Spara och låna
 • Hur skatt fungerar

I avsnittet om vardagsjuridik jobbar vi med:

 • Vilka rättigheter och skyldigheter vi har som konsumenter
 • Att vara en smart konsument
 • Att skaffa bostad
 • Att leva tillsammans

I avsnittet om arbetsliv handlar det om:

 • Rättigheter och skyldigheter i arbetslivet
 • Lagar som reglerar arbetsmarknaden
 • Hur arbetsmarknaden fungerar i samband med digitaliseringen
 • Arbetsmarknadens parter och kollektivavtal
 • Anställningsformer och arbetslöshet
 • Arbetsmiljö

Läsning

Följande kapitel i boken Kompass till samhällskunskap 100 ska läsas.

 • Din privata ekonomi s. 140-153
 • Vardagsjuridik s. 172-181
 • Arbetsliv s- 182-195

Läs också om hur du kan tänka när du gör en budget i Konsumentverkets "Koll på pengarna".

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2018-konsumentverket.pdf

 

Examination

Området examineras med inlämningsuppgifter samt ett digitalt prov.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor s. 181: Vardagsjuridik

 • Instuderingsfrågor s. 153: Privatekonomi

 • Instuderingsfrågor s. 195: Arbetsliv

 • Prov i privatekonomi, vardagsjuridik, arbetsliv

 • Omprov: Privatekonomi, vardagsjuridik och arbetsliv

 • Kompletteringsuppgift för prov i privatekonomi, vardagsjuridik och arbetsliv

 • Arbetsliv

 • Min budget

 • Skriva CV

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.