👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva åk 4-6

Skapad 2019-03-28 13:56 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Planeringen integreras med alla ämnen. Att skriva , läsa och förstå .
Grundsärskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi läser, skriver, lyssnar och talar om olika böcker och texter.

Innehåll

Du ska kunna, själv eller med stöd:

- använda ämnesspecifika ord
- läsa ord och meningar

- skriva ord och meningar

- skriva en enkel faktatext
- framställa ett bildspel eller trailer där du berättar om något som intresserar dig.

- Kunna berätta kort om någon företeelse inom olika ämnesområden.

- Kunna enkelt  delta i ett samtal om ämnesområden,delge en egen åsikt.

Arbetssätt och undervisning

 • Vi kommer att läsa i olika böcker, både fakta- och sagoböcker/boksamtal
 • Skriva faktatexter och bearbeta via cirkelmodellen se nedan
 • Låna böcker på biblioteket.
 • Se på filmer.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt genom skapande/estetiskt arbetssätt./Multimodalt
 • Dokumentera i bild och film.
 • Dokumentera genom att skapa ett redovisningsunderlag.
 • Träna på nya ord
 • Använda Book Creator  och Widgit writer
 • Göra en egen bok.
 • Träna att sambedöma eget och andras arbete, se sitt eget lärande, lärtrappan
 • Träna att delta i ett gruppsamtal, ha en åsikt,träna förmågorna analysera och reflektera, utmana dem i sitt tänkande
 • Modellplanering för textarbete Grundsärskolan Tellus

  Cirkelmodellen fas 2   

   

   

   

   

   

  Rubrik ?

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tidslinjen (nu/då/framtid ?Tempus)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fenomen (vad hände/ händer/ kommer hända ?)

   

   

   

   

   

   

   

                       

  Nya ord och begrepp

   

   

   

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3

Matriser

Sva
SVenska åk 4-6

E
Deltar
C
Medverkar
A
Medverkar aktivt
Del 1 ämnesspecifika ord
Kan med stöd av bilder visa att du förstår orden i ämnesområdet .
Kan med stöd av bilden säga orden i ämnesområdet.
Du ska kunna berätta fritt om något du är intresserad av och lärt dig.

E
Deltar
C
Medverkar
A
Medverkar aktivt
Del 2 läsa
Koppla ihop ord/bild
Läsa enkla ord
Läsa en enkel mening

E
Deltar
C
Medverkar
A
Medverkar aktivt
Del 3 skriva
Skriva av ord och meningar.
Skriva ord.
Skriva en mening med stor bokstav och punkt.

E
Deltar
C
Medverkar
A
Medverkar aktivt
Del 4 faktatext
Kunna skilja på olika texter
Kunna organisera innehållet efter en modell.
Kunna skriva en faktatext med ord och bild.

E
Deltar
C
Medverkar
A
Medverkar aktivt
Del 5 redovisning
Kunna välja och ladda ner bilder.
Kunna sätta in bilder i ett bildspel eller trailer med stöd.
Kunna skriva text och tala in till bildspelet eller trailer med stöd.

Ny rubrik

E
Deltar
C
Medverkar
A
Medverkar aktivt