👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2019-03-28 14:23 i Lillholmsskolan Stockholm Grundskolor
Terminsplanering i ämnet religion.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Under hösten kommer vi att arbeta med ett arbetsområde Medeltiden och religion. Du kommer att få lära dig om hur kristendomen kom till Sverige och hur detta påverkade människorna på olika sätt, hur kristendomen så småningom blir den största religionen i Sverige.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att beskriva kristendomen, hur den kom till Sverige,
 • att ge exempel på hur vi kan se spår från fornskandinavisk religion och kristendomen i vår vardag,
 • att söka information från olika källor,
 • att berätta om några kristna högtider,
 • att se hur kristendomen påverkade människornas sätt att leva.
 • att läsa olika sorters texter och använda stödord.
 • använda olika ämnesspecifika begrepp.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med historia och religion i samma arbetsområde (en mer detaljerad planering finns i klassrummet)

 • Medeltiden
 • Kristendomen

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • läsa olika texter som handlar om medltiden och kristendomen, tillsammans och enskilt,
 • arbeta med frågor till det vi läst eller pratat om, 
 • samla fakta från olika källor,
 • titta på olika filmer och diskutera ,
 • arbeta i både helklass och grupper,

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan visa spår från fornskandinavisk religion och kristendomen, vad som finns kvar idag,
 • kan berätta om några kristna högtider, traditioner och ritualer och varför de firas.
 • kan förklara kristendomens spridning,

Du kommer att få visa dina förmågor och vad lärt dig genom att:

 • arbeta i Tummen upp Religion och historia,
 • skriftligt eller muntligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re
RELIGION

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har BASKUNSKAPER om judendomens, kristendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett ENKELT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har GODA KUNSKAPER om judendomens, kristendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om judendomens, kristendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt ätt
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt ätt
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt ätt
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.