Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2019-03-28 16:34 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Medeltiden Du kommer att få läsa om hur folk levde i Sverige och Norden under medeltiden. Från Svea rikes grundare Birger Jarl till Gustav Vasa.
Grundskola 4 – 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag? Vi arbetar med Vasatiden vecka 3-8

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  Till sist kommer du även lära dig många historiska begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

 

Konkretisering av mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Känna till Gustav Vasa och hans liv och kunna förklara betydelsen han hade för det svenska samhället under hans levnadstid.
 • Känna till andra viktiga personer och händelser under Vasatiden och namn på dessa.
 • Förstå bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden. 
 • Kunna berätta om hur det var att leva under Vasatiden, samt kunna jämföra med andra tider och andra länder.
 • Kunna vara källkritisk och känna till varför det är bra att veta varifrån fakta kommer. Förstå varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter.
 • Förstå samband mellan Vasatiden och våran tid gällande politik, kvinnor -män och barns levnadsvillkor, traditioner, namn, byggnader, städer och gränser.
 • Förmåga att använda centrala ord och historiska begrepp.

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Grupparbeten
 • Enskilt arbete
 • Faktafilmer  

 

Bedömning

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om viktiga personer som Gustav Vasas liv och om hans betydelse för det svenska samhället under hans levnadstid,
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället, spår idag
- din förmåga att kunna berätta om viktiga händelser, orsaker och konsekvenser
- din förmåga att vara källkritisk.
 
Du visar dina kunskaper under lektionerna genom att:
-arbetar med olika uppgifter enskilt och i grupp. 
-vara aktiv i diskussioner i grupp eller helklass.
Du kommer också kunna visa dina kunskaper genom prov/muntlig redovisning/ skriftlig uppgift.
 

 

 

Ord och begrepp (ur ett historiskt sammanhang)

 • handel, utbyte, staten, reformationen, uppror, statskyrka, påven, protestanter, arvrike, katoliker, katolska kyrkan, statskassa, flotta, Dackefejden, krönika, boktryckarkonst,  kronologi, orsak, konsekvens, 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Historisk referensram
Du kan beskriva några viktiga händelser under vasatiden . Du kan även förklara vilken betydelse dessa händelser fick för samtiden och framtiden.
 • Hi  E 6
Du har grundläggande kunskaper om viktiga händelser under vasatiden och visar det genom att enkelt förklara orsaker och konsekvenser.
Du har goda kunskaper om några viktiga händelser under vasatiden och visar det genom att tydligt förklara orsaker och konsekvenser.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Hi  E 6
Du kan några viktiga begrepp t ex orsak, konsekvens, källa och kronologisk ordning.
Du kan flera viktiga begreppen och använder dem på rätt sätt.
Historisk referensram
Du kan beskriva några viktiga personer under vasatiden . Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
 • Hi  4-6
Du har grundläggande kunskaper om viktiga personer under vasatiden och visar det genom att enkelt förklara orsaker och konsekvenser.
Du har goda kunskaper om viktiga personer under vasatiden och visar det genom att tydligt förklara orsaker och konsekvenser.
Källkritik
Du kan resonera om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
 • Hi  4-6
Du kan enkelt resonera om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Du kan utförligt resonera om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Spår i vår tid
Du kan visa på spår av historien i vår tid.
 • Hi  4-6
Du kan ge något exempel.
Du ger flera exempel.
 • Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: